Aanbesteden met so, vo of do?

Wanneer besteed je een (infrastructuur)project aan? Als er alleen wat referentiebeelden liggen, met een schetsontwerp of pas als het ontwerp bijna volledig is uitgewerkt? We merken dat opdrachtgevers zich geregeld afvragen wat voor hun project het juiste moment is. Ivo Mulders gaat daarom in op de verschillende opties.

Referentiebeeld of ambitiedocument: marktwerking ten top
‘We zien steeds vaker dat een project wordt aanbesteed op basis van beknopte informatie. De opdrachtgever spreekt zijn ambitie uit, maar laat de markt geheel vrij in de invulling. De aannemer kan zijn expertise optimaal gebruiken en de opdrachtgever krijgt een range met mogelijke oplossingen aangeboden, waarbij hij verrast kan worden door slimme of interessante oplossingen waar nog niet aan was gedacht. De opdrachtgever hoeft bovendien  aanzienlijk minder voor te bereiden. Wel zijn de risico’s bij deze wijze van aanbesteden het grootst, onder meer qua draagvlak, kosten en planning. De risico’s worden vaak bij de aannemer gelegd.’

Schetsontwerp: draagvlak en basisontwerp gereed
‘Aanbesteden met een schetsontwerp betekent dat de basiskwaliteiten van het ontwerp vastliggen. Het ontwerp kan al afgestemd zijn met stakeholders, welstand, stadsbouwmeester et cetera, zodat vergunningen minder risico vormen. Veel aspecten van de invulling zijn aan de markt, maar in hoofdlijnen is bekend hoe het resultaat eruit zal zien. Zaken als beeldkwaliteit en niveau van afwerking vormen daarbij nog wel een risico, omdat nog lang niet alles is vastgelegd.’

SO+: risico’s beheersbaar
‘Het kan soms nuttig zijn een plan toch iets verder uit te werken voordat er wordt aanbesteed. Bijvoorbeeld als in de SO-fase blijkt dat het budget redelijk krap is. Door bepaalde zaken alvast grondig uit te zoeken, heeft de opdrachtgever dan meer zekerheid over de haalbaarheid van het plan.’

Voorlopig ontwerp: zicht op totale kosten
‘De hoofdreden om aan te besteden op basis van een voorlopig ontwerp is vaak dat de opdrachtgever zicht wil hebben op de totale projectkosten. Allerlei praktische zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke kosten, worden bij een VO in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse kabels en leidingen. Bij een voorlopig ontwerp is ruwweg 75 procent van het ontwerp vastgelegd en 75 procent van de uitvoeringskosten bepaald. De beeldkwaliteit is grotendeels vastgelegd en de financiële risico’s zijn een stuk kleiner.’

Definitief ontwerp: voor wie weet wat ‘ie wil
‘Bij aanbesteden met een definitief ontwerp zijn de risico’s minimaal. Het uiteindelijke beeld is tot in detail vastgelegd en ook de kosten zijn grotendeels bekend. De opdrachtgever weet wat hij krijgt, maar heeft daar ook zelf veel werk voor moeten doen. Aanbesteden met do is daarom vooral handig als de opdrachtgever goed weet wat hij wil, en bovendien de benodigde expertise in huis heeft (gehaald).’

Conclusie
Het juiste moment van aanbesteden verschilt per project. Bovenstaande aspecten spelen een rol, maar we zien dat ook beleid en politieke keuzes van invloed kunnen zijn. Benieuwd wat voor uw specifieke project de beste keuze is? Vraag het onze aanbestedingsexperts!

meer informatie?

brugontwerper bij ipv Delft

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

of bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

terug naar homepage
Kennisblog

Ook interessant:

nieuwe situatie Kluisheulbrug Maasland, brug na renovatie, verkeersbrug door ipv Delft

Wat kost een brug?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!
fiets en voetgangersbrug over het water, vanaf zuidoever, concept tekening door ipv Delft

Aanbesteden met so, vo of do?

Wanneer besteed je een (infrastructuur)project aan? Als er alleen wat referentiebeelden liggen, met een schetsontwerp of pas als het ontwerp bijna volledig is uitgewerkt? We merken dat opdrachtgevers zich geregeld afvragen wat voor hun project het juiste moment is. Ivo Mulders gaat daarom in op de verschillende opties.
betonnen pilaren onder duurzame, hydrodynamische, overstroombare brug in Fortmond Olst, brugontwerp door ipv Delft

In zes stappen naar een duurzame brug

Dé duurzame brug bestaat niet. Elke situatie is uniek en vraagt om andere afwegingen en keuzes, die leiden tot een situatie-specifieke oplossing. Daarbij speelt ook de interpretatie van het begrip duurzaamheid een rol. Voor ons is duurzaamheid een combinatie van diverse factoren: milieubelasting, levensduur en onderhoud. We ontwikkelden een stappenplan dat helpt om voor alle situaties een zo duurzaam mogelijk ontwerp te maken.

Is uw vraagspecificatie SMART genoeg?

Hoe duidelijker de opdracht is geformuleerd, hoe groter de kans op een succesvol resultaat, en een proces zonder eindeloze discussies. Het SMART principe kan u helpen om en compleet, helder en compact programma van eisen op te stellen. Maar wat houdt het principe in? En hoe vertaalt het zich naar concrete eisen?
Onderhoudsarm inspirerend engineering voetgangersbrug beton rvs

Kunstwerken voor de rivier

Eind 2016 is Ruimte voor de Rivier Zwolle opgeleverd, een van de ruim dertig projecten uit de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier van 2007. Naast veel grondwerk (dijkverleggingen, nevengeulen), vroeg het project ook om de aanleg van nieuwe bruggen. Gerhard Nijenhuis van bruggenspecialist ipv Delft deelt zijn visie op het ontwerpen van kunstwerken voor gebieden waar de natuur van oudsher (over)heerst.