ontwerp brug met vogelstokken en prefab betonnen steunpilaren Noordwaard, Ruimte voor de Rivier

Noordwaard genomineerd voor Waterbouwprijs

Het project ontpoldering Noordwaard is genomineerd voor de prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar toegekend aan een innovatief Nederlands waterbouwkundig project. Onder de vier andere genomineerde projecten bevindt zich onder meer Maasvlakte 2. De uitreiking vindt plaats tijdens de Waterbouwdag 2015 op 10 november aanstaande.