Buitenring Parkstad Limburg

‘BPL-identiteit’
De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is een 26 kilometer lange nieuwe autoweg die de bereikbaarheid van de regio Parkstad flink verbetert. Wij hebben alle 35 kunstwerken in en over de BPL ontworpen, evenals de geluidsschermen. Het provinciaal inpassingsplan en het landschapsontwerp van H+N+S landschapsarchitecten vormen het kader waarbinnen de bruggen zijn ontworpen. Uitgangspunt voor het brugontwerp is dat alle kunstwerkpen een duidelijk herkenbare `BPL-identiteit` krijgen, ondanks de grote verschillen in afmeting en ligging.

vormfamilies
De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Elk van deze vormfamilies heeft haar eigen kenmerken, maar past ook binnen de BPL-identiteit, die is geïnspireerd op het stoere Limburgse landschap. Hoofdelement van deze identiteit is een strakke, robuuste randligger die niet verjongt maar de gehele constructiehoogte laat zien. De steunpunten liggen iets terug ten opzichte van de randliggers, zodat de horizontale lijnen dominant zijn. Schaduwgroeven in de randelementen zorgen voor een beeld dat subtiel verandert met de stand van de zon.

rotonde
Op een aantal locaties wordt het ontwerp van de kunstwerken en de landschappelijke inpassing afgestemd op de specifieke situatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het startpunt van de BPL bij knooppunt Nuth.

Hier komt een turbo-rotonde met markante vormgeving waarin de randliggers een prominente rol spelen. Bij de Geleenbeekkruising wijkt het ontwerp af van de standaard kruisingen vanwege de landschappelijke waarde van het bestaande beekdal.

planning
Initiatiefnemer van de BPL is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. Anno 2018 is een groot deel van de kunstwerken gereed en de helft van het tracé in gebruik. In augustus 2019 zal de gehele Buitenring klaar zijn.

Kijk op www.buitenring.nl voor meer informatie over het project.

specificaties
35 kunstwerken
uitvoeringskosten: € 441.000.000

projectlocatie

meer informatie?

_mg_9334_chris_spierings_kleur

bel Chris Spierings:
015 750 25 77

projectteam
Teun Teeuwisse
Chris Spierings
Marion Kresken
Jona de Bokx
Martijn van Dongen
Joost Vreugdenhil

vergelijkbare projecten