fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

verbinding
Op de grens van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen verrijst de komende jaren een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug zal een belangrijke rol spelen in het netwerk van recreatieve fietsroutes in de regio.

Tegelijkertijd wordt op dezelfde locatie een natuurverbinding gerealiseerd die de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen met elkaar verbindt en het voor dieren mogelijk maakt het kanaal zwemmend over te steken.

inpassing
Het brugontwerp is optimaal afgestemd op de omgeving. Het is transparant, slank en eenvoudig. Met name de inpassing van de hellingbanen, die vanwege de vereiste doorvaarthoogte van 10 meter een aanzienlijke lengte hebben, vormde een uitdaging. Aan de ene zijde ligt de hellingbaan op poten parallel aan het kanaal. Vanaf deze aanbrug hebben gebruikers uitzicht over de nieuwe natuur-stapstenen aan de westzijde van het kanaal. De hellingbaan aan de oostkant is heel compact, zodat bewoners hun vrije uitzicht behouden en het landschap zo min mogelijk versnipperd wordt.

voetgangers
Trappen aan weerszijden van de hoofdoverspanning vergroten zowel veiligheid als comfort voor voetgangers.

Zij hebben zo een kortere route. Daarnaast voorkomt de scheiding van fietsers en voetgangers op de hellingbanen onveilige verkeerssituaties.

partijen
Bij dit project werken we nauw samen met hoofdaannemer en opdrachtnemer Ballast Nedam en ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg. De provincies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht werken samen bij de totstandkoming van dit project.

buurtsamenwerking
Daarnaast is het uiteindelijke ontwerp dankzij Publiek Private Buurt Samenwerking afgestemd op kennis, wensen en ideeën van buurtbewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving. Ook is overlegd met de Fietsersbond.

projectlocatie

meer informatie?

Ivo

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam
Ivo Mulders
Jona de Bokx
Elmar van Cleynenbreugel
Joris Veerman
Sam de Koning

vergelijkbare projecten