Buitenbruggen Haarlem

oplossing voor lastig obstakel
Voor fietsers en voetgangers was de N205 in Haarlem ter hoogte van de Buitenrustbruggen een lastig en onveilig obstakel. De gemeente besloot dat er een brug onder de aanbruggen van de monumentale Buitenrustbruggen moest komen. Meerder partijen maakten een schetsontwerp voor een brug over het Spaarne, ipv Delft kreeg de definitieve opdracht.

fietsen door het water
Bij het ontwerp van deze fiets- en voetgangersbrug die deels onder waterniveau ligt, speelde de afstemming tussen comfort, kosten en ruimtelijke inpassing een grote rol. Verder besteedden we veel aandacht aan de sociale veiligheid. Doordat de brug vrij ligt van de landhoofden en steunpunten van de Buitenrustbruggen en ver bij de verkeersbruggen vandaan aanlandt, ontstaat een overzichtelijk geheel.

specificaties
afmetingen: l=110 m | b=5,5 m
uitvoeringskosten: € 977.000
oplevering: 2011

projectlocatie

meer informatie?

Johan_MG_0597

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

projectteam
Johan Büdgen
Peter van Meir

vergelijkbare projecten