The Dutch Bridge

standaard beweegbare bruggen
Samen met Alewijnse industrie ontwikkelt ipv Delft The Dutch Bridge. Doel van dit beweegbare bruggensysteem is het ontzorgen van de opdrachtgever (gemeentes, provincies, waterschappen).

sneller en simpeler
Nu worden voor elke beweegbare brug opnieuw uitgebreide, ingewikkelde bestekken en aanbestedingsstukken gemaakt. Door een compleet, kant-en-klaar product aan te bieden wordt het voorbereidingstraject voor de opdrachtgever versimpeld en versneld. Tegelijkertijd is de uitvoeringsfase een stuk korter. Alles bij elkaar betekent dit dat The Dutch Bridge ook economisch aantrekkelijk is voor opdrachtgevers.

varianten
We ontwikkelen meerdere vormgevingsvarianten van de stalen brug, waarbij het brugprincipe onveranderd blijft. Er valt te denken aan een brug opgebouwd uit kokerprofielen en bijvoorbeeld een uit open I- of H-profielen. Zo’n klein verschil heeft veel effect op de uitstraling.

bewegingswerk
Er is gekozen voor een tandheugel met elektromechanische aandrijving. Dit type bewegingswerk is relatief goedkoop en onderhoudsvriendelijk. Als expert op dit gebied, zal Alewijnse voor bruggen uit het systeem de elektrische installatie leveren en tijdens de uitvoering als hoofdaannemer optreden.

meer informatie?

Gerhard_MG_9474

bel Gerhard Nijenhuis:
015 750 25 72

projectteam
Niels Degenkamp
Gerhard Nijenhuis