fbpx

constructieprincipes voor bruggen

Welke constructieprincipes gebruiken we om bruggen te construeren?

boogbrug

De boogvorm kan een grote last dragen. In de boog ontstaat dan druk, terwijl in het dek een zone met trek ontstaat.

netwerkboogbrug

Maatgevend voor boogbruggen is de asymmetrische belastings-situatie. Een netwerkboogbrug is in die omstandigheden stabieler. Daardoor kunnen netwerkbogen slanker geconstrueerd worden.

vakwerkbrug

vakwerkbrug

Bij een vakwerkbrug liggen de onder- en bovenstaven van de spanten relatief ver uit elkaar. Hoe hoger het vakwerk, hoe verder. Zo werkt het gebruikte materiaal heel effectief en realiseren we een lichte constructie.

kokerliggerbrug

Het kokerligger principe kan in staal en beton uitgevoerd worden. Een koker koppelt een grote buigstijfheid aan een grote torsiestijfheid. Dit maakt een kokerligger geschikt om gebogen bruggen mee te bouwen.

pyloonbrug

De tuien van een pyloonbrug dragen het dek en leiden de belasting naar de pyloon. Dit werkt het meest efficiënt in symmetrische situaties waarbij de krachten aan weerszijden elkaar in evenwicht houden.

extradosed bridge

extradosed bridge

Een extradosed brug combineert principes van de kokerliggerbrug en de pyloonbrug. De kabels leiden de belasting naar de pylonen en zetten tegelijk de kokers onder druk. Zo kunnen deze een grote belasting dragen.

liggerbrug

De liggers overspannen de afstand tussen de opleggingen. Hiermee kunnen enkelvelds- en meerveldsoverspanningen worden gemaakt. Het dek rust op de liggers.

Vierendeelbrug

Dit principe is ontwikkeld door Arthur Vierendeel (1852-1940). De staven in het raamwerk worden momentvast met elkaar gekoppeld. Zo wordt het raamwerk buigstijf en kan het de belasting van het dek doorgeven.

trogligger

trogliggerbrug

Vergelijkbaar met de vakwerkbrug maakt een trogligger gebruik van de hoogte van de wand. De druk- en trekzone in de wand liggen relatief ver uit elkaar zodat een efficiënte brug ontstaat. Omdat hele hoge wanden het zicht teveel ontnemen is dit principe niet erg geschikt voor overspanningen boven de 20 meter.

plaatliggerbrug beton

plaatbrug

Voor kleine overspanningen kan een eenvoudige plaat gebruikt worden. Voor smalle bruggen wordt één betonplaat toegepast. Bij grotere breedte – en dus ook gewicht – kan de brug in twee delen worden geplaatst en vervolgens aan elkaar worden gestort.

volstortligger prefab-beton

volstortligger

De Prefab-leveranciers ontwikkelden volstortliggers. De liggers worden met een kraan geplaatst. De onder-dwarswapening en de bovenwapening wordt aangebracht. Vervolgens wordt het brugdek volgestort. Zo kunnen overspanningen tot 19 meter worden gerealiseerd.

railligger

De Prefab-leveranciers ontwikkelden railliggers. De liggers worden met een kraan geplaatst. De verloren bekisting wordt aangebracht op de liggers. Vervolgens wordt de druklaag / brugdek gestort. Geschikt voor grotere overspanningen tot 55 meter.

voorbeelden

netwerkboog
 • netwerkboogbrug Tegenbosch Eindhoven

  Maatgevend voor boogbruggen is de asymmetrische belastingssituatie. Een netwerkboogbrug is in die omstandigheden stabieler. Daardoor kunnen netwerkbogen slanker geconstrueerd worden.

  boogbrug Tegenbosch Eindhoven
 • tuibrug Delftlanden Emmen

  De tuien van een pyloonbrug dragen het dek en leiden de belasting naar de pyloon. Dit werkt het meest efficiënt in symmetrische situaties waarbij de krachten aan weerszijden elkaar in evenwicht houden.

  pyloonbrug Delftlanden Emmen met antracietkleurig hekwerk
 • railigger - railliggerbrug

  De Prefab-leveranciers ontwikkelden railliggers. De liggers worden met een kraan geplaatst. De verloren bekisting wordt aangebracht op de liggers. Vervolgens wordt de druklaag / brugdek gestort. Geschikt voor grotere overspanningen tot 55 meter.

  railliggerbrug
 • volstortligger - volstortliggerbrug

  De Prefab-leveranciers ontwikkelden volstortliggers. De liggers worden met een kraan geplaatst. De onder-dwarswapening en de bovenwapening wordt aangebracht. Vervolgens wordt het brugdek volgestort. Zo kunnen overspanningen tot 19 meter worden gerealiseerd.

  volstortligger prefab-beton
 • plaatligger - plaatliggerbrug

  Voor kleine overspanningen kan een eenvoudige plaat gebruikt worden. Voor smalle bruggen wordt één betonplaat toegepast. Bij grotere breedte – en dus ook gewicht – kan de brug in twee delen worden geplaatst en vervolgens aan elkaar worden gestort.

  plaatliggerbrug beton
 • trogligger - trogliggerbrug

  Vergelijkbaar met de vakwerkbrug maakt een trogligger gebruik van de hoogte van de wand. De druk- en trekzone in de wand liggen relatief ver uit elkaar zodat een efficiënte brug ontstaat. Omdat hele hoge wanden het zicht teveel ontnemen is dit principe niet erg geschikt voor overspanningen boven de 20 meter.

  trogligger
 • netwerkboog - netwerkboogbrug

  Maatgevend voor boogbruggen is de asymmetrische belastings-situatie. Een netwerkboogbrug is in die omstandigheden stabieler. Daardoor kunnen netwerkbogen slanker geconstrueerd worden.

 • Vierendeelbrug - Vierendeelliggerbrug

  Dit principe is ontwikkeld door Arthur Vierendeel (1852-1940). De staven in het raamwerk worden momentvast met elkaar gekoppeld. Zo wordt het raamwerk buigstijf en kan het de belasting van het dek doorgeven.

 • liggerbrug - balkliggerbrug

  De liggers overspannen de afstand tussen de opleggingen. Hiermee kunnen enkelvelds- en meerveldsoverspanningen worden gemaakt. Het dek rust op de liggers.

 • extradosed bridge

  Een extradosed brug combineert principes van de kokerliggerbrug en de pyloonbrug. De kabels leiden de belasting naar de pylonen en zetten tegelijk de kokers onder druk. Zo kunnen deze een grote belasting dragen.

  extradosed bridge
 • boogbrug

  De boogvorm kan een grote last dragen. In de boog ontstaat dan druk, terwijl in het dek een zone met trek ontstaat.

 • vakwerkliggerbrug - vakwerkbrug

  Bij een vakwerkbrug liggen de onder- en bovenstaven van de spanten relatief ver uit elkaar. Hoe hoger het vakwerk, hoe verder. Zo werkt het gebruikte materiaal heel effectief en realiseren we een lichte constructie.

  vakwerkbrug
 • kokerliggerbrug - doosliggerbrug

  Het kokerligger principe kan in staal en beton uitgevoerd worden. Een koker koppelt een grote buigstijfheid aan een grote torsiestijfheid. Dit maakt een kokerligger geschikt om gebogen bruggen mee te bouwen.

 • doosliggerbrug -staal

  Het doosligger / kokerligger principe kan in staal en beton uitgevoerd worden. Een koker koppelt een grote buigstijfheid aan een grote torsiestijfheid. Dit maakt een kokerligger geschikt om gebogen bruggen mee te bouwen.

 • pyloonbrug tuien - pyloon - dek

  De tuien van een pyloonbrug dragen het dek en leiden de belasting naar de pyloon. Dit werkt het meest efficiënt in symmetrische situaties waarbij de krachten aan weerszijden elkaar in evenwicht houden.