bouwteam beweegbare brug Dronrijp

architectonisch ontwerp

In opdracht van de Provincie Friesland maakten we het ontwerp voor de nieuwe beweegbare brug Dronrijp over het Van Harinxmakanaal. De bestaande brug was aan het einde van haar levensduur en de provincie wilde het kanaal upgraden naar een hogere scheepvaartklasse. De bestaande doorvaart voldeed daar niet aan.

beeldkwaliteitsplan beweegbare brug

Basis voor het ontwerp was het eerder door de provincie opgestelde beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken over het Van Harinxmakanaal. Zo moest het ontwerp onder meer robuust zijn en de verticale elementen benadrukken. Daarnaast werd een rode onderzijde van het val gevraagd, zoals bij alle beweegbare bruggen over het Harinxmakanaal.

bewegingswerk

Kenmerkend voor het ontwerp is dat de pijlers naast het brugdek staan en dat er zich geen oplegbalken onder het brugdek bevinden. We integreerden de oplegbalken in het dek. De ballastkist, die we net als de onderzijde van het brugval rood kleurden, bevindt zich tussen de pijlers. De rode kleur accentueert de technische functie van de ballastkist.

integratie installaties

De bovendekse installaties zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de verticale elementen: verlichting, camera’s, sluitbomen, weerstation, scheepvaartseinen en geluidsinstallatie bevinden zich allen in de op maat ontworpen masten.

adviseur bouwteam

Eind 2017 is het project aanbesteed. Oosterhof Holman neemt, in samenwerking met Machinefabriek Rusthoven, de uitvoering op zich. ipv Delft zal in de uitvoeringsfase optreden als adviseur op het gebied van de beeldkwaliteit. Naar verwachting wordt de brug in februari 2019 opengesteld.

 

meer informatie?

bruggen designer Niels Degenkamp

bel Niels Degenkamp:
015 750 25 70

projectteam

Niels Degenkamp
Adriaan Kok
Joris Veerman
Sietse Cieraad

vergelijkbare projecten