fbpx

de kernwaarden van ipv Delft

Wat ons drijft en hoe we werken hebben we samengevat in een viertal kernwaarden.

1. kwaliteit op één

Wij gaan voor kwaliteit. Niet een zes maar een negen. Een negen haal je alleen als je met gedrevenheid streeft naar een tien.

2. integrale aanpak

Door alle eisen, deelaspecten en mogelijkheden integraal te benaderen bereik je het beste resultaat. Ons team van industrieel ontwerpers, architecten en civiel ingenieurs werkt integraal samen aan de projecten.

3. kosten zijn belangrijk

Onze klant heeft niets aan een prachtig ontwerp dat niet bij zijn budget past. We hebben verstand van en aandacht voor de kosten van onze projecten.

4. samenwerking

Samenwerken geeft meerwaarde. Door intensief en open samen te werken met opdrachtgevers, adviseurs en aannemers bereik je het beste resultaat. We willen het beste uit ons zelf en uit onze partners halen. We werken bewust samen. Een mooi integraal ontwerp dat perfect is uitgevoerd daar halen we veel voldoening uit.

ontwerpvisie

Als ontwerpers vinden we vormgeving belangrijk. We streven daarbij naar een zekere tijdloze kwaliteit. Niet alleen nu mooi, maar ook over dertig jaar. Goede vormgeving gaat wat ons betreft hand in hand met functionaliteit, doordachte detaillering en een afgewogen materiaalkeuze. Aspecten als maakbaarheid, uitvoeringskosten en onderhoud nemen we standaard mee in het ontwerp. Zo past het ontwerp niet alleen bij de omgeving, maar ook binnen het budget. En bij de geldende regelgeving en de wensen van betrokken partijen. Nu en in de toekomst.