fbpx

buitenstijl

samenhangend geheel

Wanneer we voor een gemeente of gebied verschillende typen straatmeubilair tegelijk ontwerpen, spreken we van een buitenstijl. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken, afvalbakken en afzetpalen, of om bewegwijzering, terrasschermen en boombakken. Eenheid in straatmeubilair zorgt voor een rustig beeld, wat de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte kan verbeteren.

Almere Haven

De buitenstijl kan deel uitmaken van een herinrichting, zoals het geval was bij Almere Haven. Daar ontwierpen we naast  de bestrating en inrichting destijds ook de gehele buitenstijl bestaande uit verschillende type banken, een afvalbak en  lichtmasten. Het thema van deze buitenstijl was snel gevonden: de maritieme wereld.

handboek openbare ruimte

Voor gemeenten kan het handig zijn om een catalogus te (laten) maken van het straatmeubilair dat past bij de beoogde buitenstijl. Wij kunnen die buitenstijl natuurlijk voor u ontwerpen, maar mocht dat niet gewenst zijn dan kunnen we ook een handboek openbare ruimte voor u opstellen. Zo’n (werk)document bevat dan alle elementen die passen bij de uitstraling van de hele stad of van specifieke wijken. Dit stelt de beheerders in staat eenvoudig keuzes te maken bij herinrichting van de openbare ruimte of vervanging van straatmeubilair. Een handboek openbare ruimte bespaart veel tijd en zorgt voor een samenhangende inrichting van de openbare ruimte.

meer werkvelden