fbpx

variantenstudie

varianten in beeld

Aan het bouwen van een brug of kunstwerk gaat een lange reeks van afwegingen en keuzes vooraf. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we opdrachtgevers helpen bij het maken van deze keuzes. Daarvoor maken we haalbaarheids- en variantenstudies. We analyseren de eisen en wensen en visualiseren alle mogelijke oplossingen. In overleg selecteren we de interessantste concepten. Deze maken we concreet middels 2D of 3D beelden. Middels een keuzematrix maken we de beoordeling vervolgens inzichtelijk.

haalbaarheidsstudie

Er zijn ook situaties waar een opdrachtgever een bepaald beeld heeft van welk type brug ergens moet komen, maar niet voldoende kan inschatten of dit beeld realistisch is. Ook dan helpen we graag. We kunnen het beoogde ontwerp bijvoorbeeld schetsmatig uitwerken in verschillende materialen en varianten. Daar maken we dan een kostenraming bij, zodat duidelijk wordt wat wel en niet haalbaar is. Behalve naar de kosten, kijken we uiteraard ook naar de technische haalbaarheid en de wenselijkheid van de diverse mogelijkheden.

in de praktijk

brug N274 Onderbanken

Bij de fietsbrug over de N274 waren de exacte locatie en het exacte alignement onderwerp van een variantenstudie. De fietsbrug moest namelijk een nieuwe rotonde overbruggen. Waar plaats je dan de steunpunten? Hoe waarborg je optimaal zicht voor automobilisten? Dergelijke vragen en meer hebben we beantwoord in een variantenstudie. De gerealiseerde brug is het resultaat van deze zoektocht en past optimaal in de situatie.

fietsbrug Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard vroeg ons te bekijken of er op kruising Westerweg/Stationsweg een fietsbrug te realiseren was. De ruimte was zeer beperkt door de aanwezigheid van water en bebouwing aan de ene zijde en een veendijk en het Kanaal aan de andere kant. Een brug met lange, bochtige hellingbanen was onvermijdelijk. Uit de variantenstudie bleek dat de bouw van een nieuwe brug haalbaar was en welk tracé de beste opties bood. Bij de keuze voor het tracé speelde gebruikerscomfort een grote rol, evenals het beschikbare budget en de zichtbaarheid van de bedrijven aan de Nijverheidsstraat, pal naast de brug. Het resultaat is een mooie én comfortabele fietsbrug.

andere diensten

contactpersoon

Johan Büdgen
015 750 25 74