fbpx

infrastructuur en bruggen

meer informatie?

Neem direct contact op met een van onze projectleiders:

Ivo Mulders
015 750 25 73

Johan Büdgen
015 750 25 74

onze visie

 • onderaanzicht busbrug Zwolle stalen kokerligger houten lamellen

Goede infrastructuur is logisch en helder van ontwerp en uitvoering. Ontworpen vanuit de gebruiker. Uiteraard houden we bij ontwerpen ook rekening met budget en programma van eisen. We hanteren een integrale aanpak, waarbij we alle factoren uit de context, gebruiker en regelgeving meenemen. Verder streven we altijd naar een zo efficiënt mogelijke constructie, wat zich vaak vertaalt naar bijzonder slanke ontwerpen.

 • BPL.01_Buitenring_Parkstad_Limburg_overal-IPV-BPL_12

De infrastructuurmarkt is zeer divers. Onze opdrachten beslaan vrijwel het hele spectrum, van een kleine voetgangers- en fietsbrug tot grote verkeersbruggen en iconische fietsbruggen met overspanningen van honderd meter en meer. Ook met complexe, grootschalige projecten, zoals de Buitenring Parkstad Limburg, hebben we ruime ervaring opgedaan. Hieronder leest u meer over onze werkvelden.

 • dam-groenbrug-inhijsen-composiet-dek-copyright-ipvdelft

Als ontwerp- en ingenieursbureau hebben we niet alleen kennis van ontwerpen, maar ook van constructieve en technische uitwerking. Daarnaast weten we veel van zaken als aanbesteding, projectmanagement en uitvoering. U kunt dus voor zeer uiteenlopende diensten bij ons terecht. Hieronder leest u meer over onze diensten.

gerelateerde diensten

 • HHW.11_088_fietsbrug-De-Draai-Heerhugowaard-details-ontwerp-ipvDelft

Aanbesteden is een complexe aangelegenheid. De mogelijkheden zijn divers en er is geen standaardantwoord op de vraag wat de beste manier is om een project aan te besteden.

 • Hilversum Kanaal `s Graveland fietsbrug esthetische uitvoering

Dankzij onze ervaring van meer dan twintig jaar kunnen we in veel zaken binnen de markt van bruggen en infrastructuur adviseren.

 • bouwteam beweegbare brug

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe een project er na realisatie uit moet zien. De functionele eisen komen daarbij aan bod, evenals de vormgeving, uitstraling en te gebruiken materialen.

 • rustige verhoogde betonnen busbaanbrug Almere

Veel van onze grote projecten zijn design & construct. We werken dan in samenwerking met zowel grote als kleinere aannemingsbedrijven. Daarnaast maken we geregeld een schets- of referentieontwerp voor de opdrachtgever, dat vervolgens met een design & construct aanbesteding in de markt gezet wordt.

Een van de dingen die onze ontwerpen kenmerken, is dat techniek en vormgeving altijd hand in hand gaan. De meeste van onze ontwerpers zijn opgeleid aan de TU Delft en hebben een gedegen technische achtergrond.

 • kostenraming, geldberekening

Als opdrachtgever kun je nog zoveel willen, als het niet haalbaar is binnen het beschikbare budget, dan komt het er niet. Vooraf weten wat een brug, tunnel, viaduct of ander infrastructuurproject ongeveer gaat kosten, is daarom essentieel.

We passen onze vakkennis niet alleen graag toe in projecten, maar delen deze ook graag. Daarom verzorgen we geregeld lezingen op seminars en beurzen over fietsinfrastructuur, bruggenbouw, openbare ruimte of openbare verlichting.

 • ontwerp voor verkeersbrug, brugontwerp door ipv Delft

Een goed ontwerp maken vereist visie, creativiteit en inlevingsvermogen. En ook kennis van materialen, kosten, constructie- en productietechnieken. Onze ontwerpers hebben beide.

Door gebruik te maken van parametrisch software en de juiste variabelen in te voeren, kunnen we een ontwerp optimaliseren. Wat betreft constructieve efficiëntie en materiaalgebruik, maar ook qua vormgeving.

 • staalconstructie ingetogen voetgangersbrug Geuldal ipv Delft

Onze projectleiders kunnen u veel werk uit handen nemen. Bijvoorbeeld door zaken als geotechnisch onderzoek, vergunningaanvragen of overleg met derden over geldende eisen te coördineren.

Het aantal fietsers groeit gestaag en daarmee neemt ook de behoefte aan goede fietsinfrastructuur (fietspaden, bruggen en onderdoorgangen) toe. Maar hoe weet je als gemeente welke ingrepen de meeste potentie hebben?

Bij de uitvoering gaat weleens wat mis: details die niet volgens tekening worden uitgevoerd, een budget dat wordt overschreden of afwerking die niet voldoet aan de gestelde eisen.

 • beweegbare fiets en voetgangersbrug Rijnschiekanaal Rijswijk, ontwerp door ipvDelft

Aan het bouwen van een brug of kunstwerk gaat een lange reeks van afwegingen en keuzes vooraf. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we opdrachtgevers helpen bij het maken van deze keuzes.

laatste nieuws