infrastructuur & bruggen

Ons werkveld omvat veel infrastructuur projecten. Daarbij werken we samen met aannemers, overheden en andere ingenieursbureaus. Als ontwerpende partij, maar ook als adviseur. Zo voeren we zeer veel varianten- en haalbaarheidsstudies uit en werken we veel aan D&C projecten.

Onze bruggenprojecten lopen zeer uiteen, maar hebben doorgaans een aantal uitgangspunten gemeen. Ze zijn bijvoorbeeld kostenbewust ontworpen. Ook duurzaam materiaalgebruik en goede onderhoudbaarheid vinden we voor onze bruggen erg belangrijk.

We zoeken steeds naar het optimale constructieprincipe en de meest geschikte bouwwijze voor de specifieke locatie. Daarnaast streven we altijd naar een onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige vormgeving.

grote infrastructuurprojecten

Voor grote infrastructuurprojecten, die vaak relatief complex zijn, combineren we creativiteit, kennis en inzicht om te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Zowel qua inpassing en routing als wat bouwtechnieken betreft. Ons streven is een ontwerp te maken dat voor alle gebruikersgroepen prettig in het gebruik is en er ook nog eens mooi en aantrekkelijk uitziet.

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Hilversum Kanaal `s Graveland fietsbrug esthetische uitvoering

advies

ipv Delft kan u in veel zaken adviseren. Bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft als:
Hoe ontwerp je een brug die het snelverkeer remt?
Wat zal deze brug kosten?
Voldoet dit hekwerk aan het bouwbesluit?
Hoe kan ik ons project het beste aanbesteden?

Ook voor het beoordelen van een ontwerp of plan van aanpak, advies over materiaalkeuze en voor haalbaarheids- of variantenstudies kunt u bij ons terecht.

  • ontwerp voor verkeersbrug, brugontwerp door ipv Delft

ontwerp

Een goed ontwerp maken vereist visie, creativiteit en inlevingsvermogen. En ook kennis van materialen, kosten, constructie- en productietechnieken. De ontwerpers van ipv Delft zijn ontwerpers pur sang. We zetten ons vol overgave in om mooie ontwerpen te maken en realiseren. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever en natuurlijk binnen uw budget en randvoorwaarden. Grote, kleine of bewegende bruggen, maar ook aquaducten, tunnels en viaducten.

  • ontwerptekening Kadoelenbrug, plan voor brug, bouwtekening door ipv Delft

engineering

Voor ons is het vanzelfsprekend dat vormgeving en engineering geen losse disciplines zijn. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van onze ontwerpen maken integraal deel uit van het ontwerpproces, vanaf de eerste schetsen tot en met de besteks- en detailtekeningen. Verder verzorgen we ook de benodigde berekeningen.

  • detail van verkeersbrug wegdek, brug over het water, brugontwerp door ipv Delft

aanbesteding

Aanbesteden is een complex proces; de keuze voor de wijze van aanbesteden is doorgaans een lastige. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen we u kundig terzijde staan bij het aanbesteden van uw werk. Wat is bijvoorbeeld de beste manier om uw project aan te besteden? Hoe vindt u de juiste uitvoerende partij? En welke contractvorm past het beste: UAV-GC, RAW of een offerteaanvraag? We kunnen u van advies voorzien, maar kunnen ook actief de organisatie van een aanbesteding op ons nemen.

  • brugontwerp fiets en voetgangersbrug Heerhugowaard, brug met transparant hekwerk en betonnen steunpilaren

variantenstudies

Aan het bouwen van een brug of kunstwerk gaat vaak een lange reeks van afwegingen en keuzes vooraf. Ontwerpbureau ipv Delft helpt opdrachtgevers bij het maken van deze keuzes. Daarvoor maken we haalbaarheids- en variantenstudies. We analyseren de eisen en wensen en visualiseren alle mogelijke oplossingen. In overleg selecteren we de interessantste concepten. Deze maken we concreet middels 2D of 3D beelden. Middels een keuzematrix maken we de beoordeling inzichtelijk.

  • kostenraming, geldberekening

kostenramingen

Kostenbeheersing is een essentieel onderdeel van het ontwerpproces. In elke stap van het ontwerpproces maken we daarom de kostenaspecten van keuzemogelijkheden inzichtelijk. Ook bij veranderende eisen of onvoorziene omstandigheden. Zo weet u op elk moment hoe het er financieel voor staat en kunt u weloverwogen besluiten nemen. De opgave is steeds om de hoogst mogelijke kwaliteit te realiseren binnen het ( beperkte) budget. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij de mogelijkheden voor elk budget goed inschatten.

Kijk ook eens op: www.kosteninbeeld.nl
  • plaatsing dekdelen van ontwerp verkeersbrug Heysehaven Rotterdam

design & construct

ipv Delft werkt veel aan D&C projecten, in samenwerking met diverse aannemingsbedrijven. We nemen daarbij doorgaans het ontwerp op ons en werken dit samen met de aannemer uit tot op engineeringsniveau. Veel van onze grote projecten zijn design & construct, zoals bijvoorbeeld ontpoldering Noordwaard, Kadoelenbrug, Buitenring Parkstad Limburg en de Zwethbrug.

Ons D&C presentatieboekje geeft uitgebreide informatie over onze D&C projecten.

  • controle en toezicht tijdens bouw van brug, brug door ipv delft

toezicht en directie

Bij de uitvoering gaat weleens wat mis: details die niet volgens tekening worden uitgevoerd, een budget dat wordt overschreden of afwerking die niet voldoet aan de gestelde eisen. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen planning en budget wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit van het ontwerp in de uitvoeringsfase overeind blijft. We verzorgen toezicht op de bouwplaats en in de fabriek, directievoering en beoordelen tekeningen en berekeningen. Uiteraard denken we actief mee met opdrachtgever en aannemer.

  • ontwerp brug met stalen liggers en composiet dek Mannee Goes

projectmanagement

Onze projectleiders kunnen u veel werk uit handen nemen. Bijvoorbeeld door zaken als geotechnisch onderzoek, vergunningaanvragen of overleg met derden over geldende eisen te coördineren. Desgewenst verzorgen we het management van uw gehele project, van begin tot eind. Uiteraard bent u nog steeds betrokken bij alle keuzes en houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

  • beelddocument Julianabrug, moderne brug met bedrukking van brugnaam, ontwerp door ipv Delft

beeldkwaliteitsplannen

Bij grote infrastructurele projecten kan het slim zijn eerst een beeldkwaliteitsplan op te stellen, waarin de uitganspunten en randvoorwaarden voor het uiteindelijke plan worden vastgelegd. Wij helpen u hier graag bij.