fbpx

lichtontwerp openbare ruimte

masterplan verlichting

Voor een rustig en consistent beeld, kan een masterplan verlichting uitkomst bieden. We bekijken dan de gehele openbare ruimte (plein, straat, gebied of wijk) en maken een passend lichtontwerp dat niet alleen straatverlichting omvat, maar ook lichtaccenten. Bij lichtaccenten valt onder meer te denken aan het aanlichten van monumentale of beeldbepalende panden of objecten, het aanbrengen van dynamische verlichting of lichttegels in de bestrating. Zo realiseerden we voor het Theaterplein in Hellevoetsluis bijvoorbeeld de straatverlichting in combinatie met de aanlichting van diverse gebouwen, een lichtprojectie van voetafdrukken op het plein en verlichting in de bestrating van een smalle doorgang tussen de huizen.

samen met ondernemers

Voor Het Plein in Den Haag maakten we het lichtontwerp en lichtplan, onder meer in overleg met de betrokken pandeigenaren en ondernemers. De focus lag hier op het zichtbaar maken van de gevelwanden. Tegelijkertijd moest het plein als geheel een samenhangend lichtbeeld krijgen. Dit realiseerden we met een combinatie van accentverlichting en invullicht. Veel van de armaturen bevestigden we op bestaande masten.

totaalplan aanlichting monumenten

Soms vraagt een gemeente ons ook een masterplan te maken voor de verlichting van (rijks)monumenten in een bepaald deel van de stad. We analyseren dan eerst de bestaande situatie en kijken samen met de gemeente welke monumenten het best kunnen worden aangelicht. Daarna maken we een totaalplan voor de aanlichting. Ontstaat er een logische route? Is er geen lichthinder voor omwonenden? Is het wenselijk om bepaalde onderdelen apart te kunnen uitschakelen? Dergelijke vragen en meer nemen we mee in het plan. Voorbeelden van projecten waarbij we zo’n totaalplan realiseerden zijn het centrum van Maassluis en het sluisgebied in Leidschendam.

meer werkvelden

meer informatie?

bel Thijs Beerkens:
015 750 25 75

diensten