fbpx

lichtontwerp

van alle (licht)markten thuis

We zijn een full-service lichtontwerpbureau. Van advies of lichtvisie tot en met de uitvoering van een compleet masterplan voor de openbare verlichting: u kunt ervoor bij ons terecht. Of het nu gaat om het ontwerp van een armatuur of een lichtplan voor de aanlichting van een historische stadskern.

van lichtvisie tot lichtplan

We maken lichtontwerpen voor straten, pleinen, parken en wijken of zelfs een heel dorp of stadsdeel. De samenhang tussen de verschillende elementen in de openbare ruimte staat bij deze ontwerpen centraal. Uiteraard letten we ook op sociale veiligheid, verkeersveiligheid en stedenbouwkundige aspecten. Het budget en de wensen van de opdrachtgever staan altijd voorop.

Doorgaans start het traject met het opstellen van een lichtvisie. Die omschrijft de doelstelling voor een plangebied en hoe het verlichtingsconcept deze doelstelling realiseert. De lichtvisie vormt de basis voor latere, concrete uitwerking in een lichtplan. Een lichtplan geeft aan welke verlichting op welke plek komt en wat de functie van die verlichting is.

onze werkvelden

in de praktijk

Grote of St. Bavokerk Haarlem

Deze monumentale kerk stond tot september 2020 ’s avonds vrijwel in het donker, alleen de toren zweefde geel verlicht in de lucht. De uitvoering van ons lichtontwerp zorgt ervoor dat de St. Bavo nu ook ’s avonds prominent aanwezig is in het stadsbeeld. In het ontwerp stond de gotische architectuur van de kerk centraal.

fietsbrug Buurtcentrum Noord Heerhugowaard

Deze slingerende fietsbrug vormt een belangrijke ontsluitingsroute voor fietsers en voetgangers. Ons stond voor ogen de brug ’s avonds een lichtslang te laten zijn. Dit hebben we gerealiseerd door verlichting zorgvuldig te integreren in het spijlenhekwerk. Bovendien is de slijtlaag specifiek uitgekozen op basis van de mate van reflectie, zodat de handregelverlichting mede dankzij reflectie via het brugdek de volledige functionele verlichting verzorgt. Dit innovatieve lichtontwerp geeft een regelmatig en rustig (licht)beeld.

andere diensten

contactpersoon

bel Thijs Beerkens:
015 750 25 76