fbpx

variantenstudie

verkenning mogelijkheden

Bij onze openbare ruimte projecten komen tijdens de ontwerpfase doorgaans al verschillende varianten voorbij. Toch is het soms gewenst om, voorafgaand aan de uiteindelijke ontwerp- en realisatiefase, een variantenstudie uit te voeren. Daarin onderzoeken we de mogelijkheden binnen de gegeven randvoorwaarden en het budget. Zo’n studie leidt tot een aantal ontwerpvoorstellen, die vervolgens met elkaar vergeleken kunnen worden. Niet alleen op technische aspecten en kosten, maar uiteraard ook op vormgeving en uitstraling.

participatie

Bij participatietrajecten kan een vooraf uitgevoerde variantenstudie prettig zijn om de mogelijkheden uiteen te zetten en verschillende aspecten en opties nader te bespreken. De studie is dan een vertrekpunt, en kan dienen als onderbouwing voor te nemen besluiten.

in de praktijk

Nieuwe Markt

In het ontwerpproces voor de herinrichting van de Nieuwe Markt in Roosendaal werd het middel van de variantenstudie veelvuldig ingezet. Niet alleen voor de indeling van het grote plein, maar ook voor diverse deelontwerpen, zoals het groen en de bestrating. Door betrokkenen telkens een keuze te bieden uit meerdere varianten, konden we uiteindelijk tot het meest krachtige en passende ontwerp komen.

andere diensten

contactpersoon

Johan Büdgen
015 750 25 74