fbpx

Nieuwe Markt Roosendaal

metamorfose

De Nieuwe Markt in Roosendaal heeft een complete metamorfose ondergaan.  Wat voorheen een groot, leeg plein was zonder menselijke maat, is nu een aantrekkelijke verblijfsruimte met een scala aan functies, van podium en zitgelegenheid tot skatepark. Het ontwerp van ipv Delft kwam tot stand in samenwerking met ondernemers, bewoners, gemeente en andere belanghebbenden.

inrichtingsontwerp

Het plein van zo’n tienduizend vierkante meter is ooit opgezet als parkeerplein. Tien jaar geleden is die functie overgenomen door een ondergrondse parkeergarage en verschenen er op maaiveldniveau opgangen en een ovaalvormig paviljoen. Het plein zelf bleef echter kaal, winderig en groot. De gemeente nam daarom begin 2015 het initiatief om samen met betrokkenen in een aantal co-design-sessies te komen tot een nieuw inrichtingsontwerp voor de Nieuwe Markt. Ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft werd daarbij ingeschakeld als begeleidende partij.

menselijke maat

Uit de sessies kwam een eisenpakket, dat we gebruikten als uitgangspunt voor een drietal ontwerpen. Groen, gezelligheid en verblijfskwaliteit stonden bovenaan de lijst. Ook de marktfunctie is meegenomen. Ondernemers, omwonenden en belanghebbenden kozen vervolgens voor het uiteindelijke ontwerp. Dat ontwerp verdeelt het plein op speelse wijze in kleinere gebieden die elk hun eigen karakter en functie hebben. Bestrating, zitelementen en groeneilanden zorgen voor een heldere belijning en geven het plein een menselijke maat. De indeling zelf is ingegeven door het bestaande stratenplan en sluit aan op de looproutes.

waterplein

In hoofdlijnen is het plein verdeeld in drie gedeelten, met looproutes rondom en tussen de drie delen. Aan de westzijde vormen twee groeneilanden met zitranden het eerste deel. Vervolgens ligt in het midden een met natuursteen bestraat waterplein, dat aan de randen zowel zit- als speelgelegenheid biedt en wordt afgebakend door verhoogde plantvakken. Voor het speelgedeelte ontwierpen we stepping stones van rubbergranulaat en een in het maaiveld opgenomen trampoline. Een maatwerkoplossing met een grote aantrekkingskracht op kinderen.

paviljoen

Het derde en grootste deel van het plein bevindt zich rond het paviljoen. Hier is het maaiveld verhoogd en voorzien van natuurstenen bestrating. Groenranden en glazen schermen zorgen voor een beschut en groen terras aan de voorzijde van het paviljoen. Aan de achterkant, de oostzijde van de Nieuwe Markt, is met stalen grind rails een plek gecreëerd waar volop geskatet kan worden. Zo heeft deze voorheen loze ruimte nu een toegevoegde waarde. Ook hier zijn verhoogde plantvakken aanwezig, met geïntegreerde banken. Het paviljoen, dat voorheen verloren op het plein stond, heeft nu een duidelijke plek gekregen.

In de plantvakken staan uiteenlopende soorten, zodat het plein er in alle seizoenen aantrekkelijk en groen uitziet. Het groenontwerp is gemaakt in samenwerking met Jos van de Lindeloof Tuin- en Lanschapsarchitectenbureau.

verlichting

Verder maakte ipv Delft het totale lichtplan voor de Nieuwe Markt en ontwierp het bureau karakteristieke stalen lichtmasten met dubbele uithouders. Het gebruik van RGBW lampen zorgt voor oneindige mogelijkheden qua lichtkleur en maakt ook pasteltinten mogelijk. De lichtmasten zijn bovendien uitgerust met datakabels, zodat ze in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen voor Roosendaal als Smart Retail City. De uiteindelijke lichtsferen en kleurstellingen zijn uitgewerkt door Het Lux Lab en de gemeente.

partners

Jos van de Lindeloof tuin- en landschapsarchitectenbureau,
Het Lux Lab

specificaties

oplevering: juni 2017
uitvoeringskosten: ca. 3.200.000,-euro

meer informatie?

bel Winie Dijksterhuis:
015 750 25 77

projectteam

Winie Dijksterhuis
Rob Kruizinga
Sam de Koning
Gerhard Nijenhuis
Ivo Mulders

presentatieboek Openbare ruimte | Lichtarchitectuur

vergelijkbare projecten