fbpx

herinrichting Havenhoofd Hendrik-Ido-Ambacht

verbinding herstellen

Het Havenhoofd in Hendik-Ido-Ambacht was ooit een daadwerkelijk havenhoofd, met een sluis om schepen van de Noord naar de Waal te laten varen om Hendrik-Ido-Ambacht te bevoorraden. Van de voorheen levendige plek is anno 2021 weinig over: de watergang is gedempt en er ligt een parkeerterrein.

De gemeente vraagt ons een ontwerp te maken voor de herinrichting van het Havenhoofd. Het doel: een ontmoetingsplek realiseren voor bewoners en passanten en de aanwezigheid van het water beleefbaar en zichtbaar maken. De locatie van het Havenhoofd maakt deel uit van de Erfgoedlijn Maritiem/Industrieel erfgoed en de gemeente wil de nautische historie beter zichtbaar maken. Het herstellen van de verbinding tussen de Noord en de Waal is daarbij essentieel.

aaneenschakeling van pleinen

Het Havenhoofd bestaat feitelijk uit twee pleinen die aan het water grenzen met een iets hoger gelegen verbindingsstuk ertussen. Een van de pleinen fungeerde als parkeerterrein, het andere lag braak en was met hekken afgesloten. Voor de herinrichting hebben we deze opdeling in drie gebieden behouden en gebruikt om zowel het geheel als de individuele zones te optimaliseren.

verblijfsfunctie

Het zuidelijk gelegen gebied, dat voorheen braak lag en grenst aan de Waal, is omgetoverd tot groen plein aan het water met verblijfsfunctie. Betonnen dukdalven benadrukken het nautische karakter van de locatie. De bestrating van het plein loopt bewust door tot aan de doorgaande weg, zodat de aanwezigheid ervan goed zichtbaar is vanaf de hoger gelegen Damweg. Het plein zelf is langs de randen bestraat met halfverharding, waarbij de overgangen tussen halfverharding, verharding en beplantingsvakken een grillige, niet rechte lijn volgen. Om een rustige, groene ruimte te creëren, plaatsten we een groene haag langs de ‘wanden’ van het nieuwe plein. Deze haag schermt achterliggende bebouwing af en zorgt voor een eenduidige uitstraling.

pleininrichting

Lage gemetselde muren kaderen het geheel verder in en zorgen voor optimale zichtlijnen richting het water. De muurtjes bestaan uit gemêleerd bruin metselwek met een grijze betonnen deksloof. Betonnen elementen in de vorm van dukdalven delen de wanden op in kleinere secties. In deze dukdalven bevindt zich geïntegreerde accentverlichting, die de bestrating aanlicht. Langs de gemetselde muurtjes staan banken en afvalbakken, in het midden van het plein plaatsten we een tweetal lichtmasten.

consistent beeld

Dezelfde materialisering is toegepast op het noordelijk gelegen gebied, dat eveneens aan het water grenst. Langs dit plein bevinden zich aan de lange zijden parkeervakken. Het plein loopt schuin af richting het water en biedt daar met een trapje toegang tot een vlonder. De inrichting is verder nagenoeg identiek aan die van het andere plein.

De zone tussen beide pleinen vormt de toegang tot de woningen en parkeerplekken aan het Havenhoofd en de Havenkade. Hier ontwierpen we aan weerszijden verhoogde terrassen met lage wanden van metselwerk als afscheiding. Door in alle drie de zones dezelfde materialen en elementen te plaatsen, ontstaat een samenhangend geheel.

integratie bestaande elementen

Voorheen werd het zicht op de watergang vanaf het Havenhoofd aan de noordzijde belemmerd door een monument met plaquettes. Deze plaquettes kregen een nieuwe plek in de wand van het zuidelijke plein. De stalen ankers die voorheen naast de entree van het Havenhoofd lagen, verplaatsten we naar de twee pleinen, waardoor elk plein nu zijn eigen anker heeft.

toekomstbestendig ontwerp

De halfverharding en beplanting leveren een wezenlijke bijdrage aan zowel de lokale afwatering als het verminderen van hittestress op de pleinen. Zo zorgen we ervoor dat de nieuwe verblijfsruimten er niet alleen aantrekkelijk uitzien, maar ook qua temperatuur en schaduw aangenaam zijn op de warmste dagen van het jaar.

specificaties

aannemer:
oplevering: 2023

meer informatie?

bel Winie Dijksterhuis:
015 750 25 77

projectteam

Winie Dijksterhuis
Chris Spierings
Rob Kruizinga

vergelijkbare projecten