fbpx

quickscan fietsinfrastructuur

potentie van ruimtelijke ingreep

Het aantal fietsers groeit gestaag en daarmee neemt ook de behoefte aan goede fietsinfrastructuur (fietspaden, bruggen en onderdoorgangen) toe. Maar hoe weet je als gemeente welke ingrepen de meeste potentie hebben? Vaak zijn er legio opties en is de wensenlijst lang. Een analyse van de wensen en mogelijkheden kan dan helpen te bepalen welke verbindingen de grootste verbetering zullen opleveren.

opties inzichtelijk maken

Op basis van onze uitgebreide expertise kunnen we snel in kaart brengen wat de toegevoegde waarde van de verschillende opties is, wat technisch haalbaar is en wat niet en wat de impact van bepaalde ingrepen zal zijn op onder meer de omgeving en het fietsnetwerk. Een dergelijke quickscan maakt met een heldere analyse de kansen en prioriteiten inzichtelijk. Zo wordt het maken van keuzes makkelijker en zijn de uiteindelijke besluiten duidelijk te onderbouwen. De gemeente Utrecht hielpen we al op deze manier.

in de praktijk

Voor de gemeente Utrecht voerden we een quickscan uit samen met een werkgroep van onder meer experts op het gebied van fietsen, omgeving en planning. De lijst van 30 wenselijke nieuwe verbindingen brachten we terug tot de vijf meest haalbare en urgente projecten die nu verder geanalyseerd zullen worden. Sommige beoogde nieuwe fietsbruggen bleken bij analyse niet bijster veel verbetering te brengen in het fietsroutenetwerk, andere vielen af omdat ze gezien de aanwezige bebouwing en infrastructuur onmogelijk in te passen zouden zijn. Bij weer andere fietsverbindingen wogen de hoge kosten niet op tegen de impact ervan op de bereikbaarheid.

Dankzij onze uitgebreide kennis van zaken als inpassing, hellingbanen, doorvaarteisen, uitvoering en procesrisico’s konden we snel en efficient afwegen wat de meest kansrijke mogelijkheden waren en vervolgens een vertaalslag maken naar de kosten.

andere diensten

contactpersoon

Ivo Mulders
015 750 25 73