fbpx

viaducten

betonnen constructie

Een viaduct – een verkeersbrug over een weg – is meestal van beton. Niet alleen vanwege de robuuste en verkeerskundige uitstraling, maar vooral ook omdat met beton grote overspanningen mogelijk zijn en het materiaal economisch aantrekkelijk is. Qua vormgeving biedt het materiaal meer kansen dan op het eerste gezicht gedacht.

detaillering

De speelruimte voor ons ontwerpers zit hem vooral in de detaillering. Denk aan de dekdoorsnede, de vorm en oppervlakte-afwerking van de steunpunten en de overgang tussen steunpunten en brugdek. Alleen al bij die overgang zijn veel meer mogelijkheden dan de traditionele drie-eenheid kolom, kesp en liggers. Het viaduct Overhorst dat we ontwierpen voor de N303 bij Voorthuizen is daar een goed voorbeeld van: schuingeplaatste boomvormige steunpunten sluiten hier direct aan op het betonnen dek, dat naar buiten toe verjongt.

wel of geen steunpunten

Een viaduct over een tweebaansweg kan zonder tussensteunpunt. Bij een groter viaduct, over een vierbaansweg of de combinatie snelweg en spoorbaan, is meer nodig om steunpuntloos te ontwerpen. Toch is de keuze wel of geen steunpunten er een die bij de meeste viaducten gemaakt en besproken moet worden. Een tussensteunpunt verkleint de overspanning en daarmee de hoogte van het brugdek. Het viaduct kan dus slanker worden. Maar een tussensteunpunt heeft ook effect op het vrije (rij)zicht van automobilisten op de ondergelegen weg. Schuin geplaatste steunpunten net achter de vangrail aan weerszijden van de weg, zoals bij het viaduct Overhorst, kunnen een goede oplossing zijn. Wordt er wel voor steunpunten tussen de rijbanen gekozen, dan heeft de vormgeving van de steunpunten grote invloed op de uitstraling van het viaduct. Een lang en dicht steunpunt belemmert het zich veel meer dan een serie slanke elliptische kolommen zoals toegepast bij de Buitenring Parkstad. Per situatie bekijken we wat de beste oplossing is.

duurzaam ontwerp

Bij het ontwerpen van een viaduct vinden we het vanzelfsprekend dat we van tevoren inventariseren of er plannen of wensen zijn om de ondergelegen weg(en) in de toekomst aan te passen. Daar houden we dan in het ontwerp optimaal rekening mee, zodat het viaduct ook voor de toekomst geschikt is. Uit oogpunt van duurzaamheid of circulariteit kan verder onder meer gekozen worden voor toepassing van prefab betonelementen die herbruikbaar zijn, of kunnen we hergebruikt beton als granulaat gebruiken.

meer werkvelden