fbpx

beeldkwaliteitsplan

beoogde uitstraling

Een beeldkwaliteitsplan beschrijft hoe een project er na realisatie uit moet zien. De functionele eisen komen daarbij aan bod, evenals de vormgeving, uitstraling en te gebruiken materialen. De mate van uitwerking kan per project verschillen.

onze rol

Bij ipv Delft komen we op twee manieren met beeldkwaliteitsplannen in aanraking: ofwel we worden gevraagd een ontwerp te maken op basis van het bestaande beeldkwaliteitsplan(BKP) of referentieontwerp, of we zijn zelf de partij die het beeldkwaliteitsplan opstelt. In het laatste geval is het ons streven ook in de uitvoering bij het project betrokken te blijven om erop toe te zien dat de beoogde beeldkwaliteit wordt behaald.

referentieontwerp

Een BKP is een referentieontwerp. Niet alles ligt er al in vast en ontwerper en uitvoerder hebben doorgaans een redelijke mate van vrijheid in de uitwerking van het ontwerp. Projecten waarbij we een bestaand referentieontwerp uitwerkten zijn onder meer de fietsbrug Buurtcentrum Noord in Heerhugowaard en de beweegbare brug Dronryp. Voor de bruggenfamilie voor de Bijlmerweide in Amsterdam en de verdiepte aanleg van de N280 in Roermond waren we juist degenen die het BKP maakten.

in de praktijk

Buitenring Parkstad Limburg

Het meest omvangrijke project waarbij we op basis van een door anderen opgesteld BKP werkten, was het BPL-project. Voor 39 kunstwerken in en over de nieuwe Buitenring Parkstad maakten we het ontwerp. Afmetingen, brugtypes en de ligging ten opzichte van de nieuwe snelweg liepen erg uiteen. Daarom stelden we eerst een overkoepelende ontwerpvisie op, die samen met het beeldkwaliteitsplan houvast bood tijdens de uitwerking.

N280 Roermond

Voor de verdiepte aanleg van de N280 in Roermond stelden we zelf het BKP op. Daarin legden we de esthetische kwaliteit van het eindresultaat vast en de wijze waarop naleving van het BKP getoetst zal worden gedurende het vervolgproces. Onder meer zaken als de stand van de keerwanden (verticaal) en de vorm van de brugranden (recht) komen in het document aan bod. Het BKP was nodig omdat het project werd aanbesteed met een geïntegreerd contract. Zowel de uitvoering als de nadere uitwerking van het ontwerp wordt daarbij door de uitvoerende aannemer verricht. Het BKP maakte als bindend document deel uit van het contract.

beweegbare brug, brug open Dronryp

andere diensten

contactpersoon

Ivo Mulders
015 750 25 73