bouwteam beweegbare brug Dronrijp

architectonisch ontwerp

In opdracht van de Provincie Friesland maakten we het ontwerp voor de nieuwe beweegbare brug Dronrijp over het Van Harinxmakanaal. De bestaande brug was aan het einde van haar levensduur en de provincie wilde het kanaal upgraden naar een hogere scheepvaartklasse. Een nieuwe brug maakte het mogelijk twee vliegen in een klap te slaan.

beeldkwaliteitsplan

Basis voor het ontwerp was het eerder door de provincie opgestelde beeldkwaliteitsplan voor de kunstwerken over het Van Harinxmakanaal. Zo moest het ontwerp onder meer robuust zijn en de verticale elementen benadrukken. Daarnaast werd een rode onderzijde van het val gevraagd, zoals bij alle beweegbare bruggen over het Harinxmakanaal.

brugontwerp

We vertaalden de eisen uit het BKP naar een strak en modern brugontwerp, waarin het brugdek steunt op een zestal verticale elementen. Deze elementen fungeren niet alleen als steunpunt, maar bevatten ook alle benodigde installaties, zodat het aantal elementen beperkt blijft. De brug is hierdoor helder en overzichtelijk, met krachtige lijnen.

bewegingswerk

Kenmerkend voor het ontwerp is dat de pijlers naast het brugdek staan en dat er zich geen oplegbalken onder het brugdek bevinden. We integreerden de oplegbalken in het dek. De ballastkist, die we net als de onderzijde van het brugval rood kleurden, bevindt zich tussen de pijlers. De rode kleur accentueert de technische functie van de ballastkist.

integratie installaties

De bovendekse installaties zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in de verticale elementen. Verlichting, camera’s, weerstation en geluidsinstallatie bevinden zich allen in de op maat ontworpen masten. De slagbomen zijn exact uitgelijnd met de masten en (verkeers)seinen zijn geïntegreerd in de stalen pijlers.

adviseur bouwteam

Eind 2017 is het project aanbesteed. Oosterhof Holman nam, in samenwerking met Machinefabriek Rusthoven, de uitvoering van de geheel stalen brug op zich. ipv Delft trad in de uitvoeringsfase op als adviseur op het gebied van de beeldkwaliteit.

specificaties

Afmetingen: l=76 | b= 9,5 m; Doorvaartbreedte beweegbaar deel: 17 m
Uitvoeringskosten:  ca. € 12.000.000

meer informatie?

bel Niels Degenkamp:
015 750 25 70

IMG_0972_portretfoto-Niels-Degenkamp

projectteam

Niels Degenkamp
Adriaan Kok
Joris Veerman
Sietse Cieraad

presentatieboek 2020
ipv Delft

vergelijkbare projecten