fbpx

IFD beweegbare bruggen: NTA 8086

standaard voor beweegbare bruggen

De honderden beweegbare bruggen in Nederland zijn vrijwel allemaal anders. In verschijningsvorm maar ook qua detaillering. Hierdoor moet bij onderhoud en nieuwbouw elke keer opnieuw een uitgebreid ontwerp- en engineeringsproces worden doorlopen. Producenten kunnen nauwelijks gebruik maken van de voordelen van serieproductie.

Op initiatief van de provincies Noord-Holland en Overijssel is in 2018 gestart met een NTA 8086 beweegbare bruggen. De gedachte achter deze Nederlandse Technische Afspraak is dat door de principes van IFD (Industrieel, demontabel en flexibel bouwen) op beweegbare bruggen toe te passen, gekomen kan worden tot een efficiëntere voorbereiding, efficiëntere bouw en efficiënter onderhoud.

NTA 1.0

Onder voorzitterschap van Henk van der Weijde is de NTA 1.0 opgesteld. Normalisatie instituut NEN, opdrachtgevers, ingenieursbureaus en bouwers werkten hierbij samen. De grote verdienste van deze fase is dat de heldere keuze is gemaakt om de raakvlakken tussen componenten van bruggen te standaardiseren en vast te leggen. Zo houden ontwerpers, leveranciers en bouwers de vrijheid om de componenten zelf te optimaliseren. Door de gestandaardiseerde raakvlakken zijn de componenten uitwisselbaar en kan ontwerp, productie en onderhoud efficiënter worden uitgevoerd. IFD-bouw, oftewel Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen, staat binnen deze NTA centraal.

verdere uitwerking tot NTA 8086

In de NTA 1.0 zijn de raakvlakken voor één maat ophaalbrug gestandaardiseerd en vastgelegd. Dit heeft het nadeel dat bij kleinere bruggen overdimensionering plaatsvindt.  Wederom in nauwe samenwerking met de NEN en allerlei betrokkenen uit het veld, werken we momenteel aan het vervolg, de NTA 2.0 of NTA 8086. Daarin worden per raakvlak meerdere maatklassen bepaald. De onderbouwing van de maatvoering van de raakvlakken en de indeling in klassen gebeurt op basis van gedegen rekenwerk. Ook wordt elk raakvlak geoptimaliseerd en helder en eenduidig vastgelegd. Ipv Delft levert in deze fase zowel de voorzitter van de stuurgroep, Gerhard Nijenhuis, als het technisch coördineren en uittekenen van de principedetails.

IFD beweegbare bruggen

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Door via de IFD-principes te ontwerpen, kunnen beweegbare bruggen voortaan goedkoper, sneller en met minder bouwhinder gerealiseerd worden. De focus ligt hierbij op de verbindingen, zodat het ook met IFD bruggen mogelijk is unieke ontwerpen te maken die qua architectuur en functionaliteit zijn afgestemd op de locatie.

meer informatie?

bel Chris Wattel:
015 750 25 75

projectteam

Chris Wattel
Gerhard Nijenhuis

onze beweegbare bruggen