fbpx

nieuwe Michauxbrug Almere

vervangingsopgave

Op duurzame wijze een bestaande houten beweegbare brug vervangen, dat was bij dit project de uitdaging. Samen met Knipscheer haalden we eerder in april 2020 de opdracht binnen om voor de gemeente Almere de komende twee tot vier jaar verschillende bestaande houten fiets- en voetgangersbruggen te vervangen door nieuwe, duurzaam ontworpen exemplaren. De Michauxbrug was binnen dat raamcontract een ‘special’, een afwijkende opgave, vooral omdat de Michauxbrug een beweegbare brug is. Wegens schade aangericht door een te zwaar voertuig, werd de Michauxbrug in augustus 2020 noodgedwongen afgesloten voor alle verkeer. Het vervangen van de beweegbare brug kreeg zo prioriteit binnen de grotere vervangingsopgave. Een jaar later is de nieuwe brug opgeleverd.

bouwteam

De Michauxbrug ligt op een redelijk drukke fietsroute. Het was daarom van belang de nieuwe brug snel te realiseren. We ontwierpen de brug in bouwteamverband, een manier van werken waarbij betrokken partijen van meet af aan nauw samenwerken en dankzij snelle afstemming snel tot een breed gedragen oplossing gekomen wordt. Aannemer Knipscheer, ontwerp- en ingenieursbureau ipv Delft en constructeurs van Nepocon maakten deel uit van het bouwteam.

Uitgangspunt was een duurzame brug. Waar mogelijk wilden we onderdelen van de oude brug hergebruiken. De nieuwe brug ligt op de bestaande landhoofden en ook betonnen fundering onder de steunpunten is intact gebleven. Voor de leuningen is FSC-hout gebruikt en de dekplanken zijn van gerecycled plastic. De liggers onder het brugdek van zijn van staal.

efficiënte constructie

De constructie an sich is ontworpen vanuit constructieve logica, met efficiënt materiaalgebruik. Waar de oude brug nog twee dubbele pylonen had, heeft de nieuwe er maar één, alleen daar waar nodig. De pyloon ondersteunt het beweegbare dek en het vaste dek aan de zuidzijde. Aan de andere zijde van het val steunt de brug op twee zespotige steunpunten. Deze oplossing bespaart veel materiaal.

beweegbaar ‘light’

Verder is het weliswaar een beweegbare brug, maar wel een uitgeklede versie. De brug hoeft namelijk alleen open als een van de naastgelegen woonboten moet passeren, naar verwachting is dat ongeveer één keer per jaar. We besloten daarom alle ‘overbodige’ elementen als slagbomen en seinen achterwege te laten. Ook kozen we een eenvoudig bewegingsmechanisme: een tandwiel dat is te bedienen met een boormachine.

Naast duurzaamheid speelde uiteraard ook de omgeving een grote rol in de ontwerpfase. Zo sluit het ingetogen ontwerp met de dubbele pyloon aan op bestaande bruggen in de omgeving en gaat de groene kleur van het staalwerk mooi op in de groene achtergrond. Bovendien refereert het ontwerp aan zijn voorganger, de houten fiets- en voetgangersbrug. Door de afmetingen van de nieuwe brug identiek te maken aan die van de oude, sluit het nieuwe ontwerp aan op de bestaande fundering, landhoofden en bestrating.

lamellenhekwerk

Het hekwerk bestaat uit een aaneenschakeling van verticale houten lamellen, waarbij om de meter een identiek vormgegeven stalen lamel is geplaatst. Deze stalen lamellen dragen de op het hekwerk werkende krachten af naar de brugconstructie. De grijze kleur van de stalen lamellen is afgestemd op de kleur die de houten lamellen over enige tijd zullen hebben, als het verduurzaamde hout is verweerd.

De brug is door fietsers en gemeente met veel enthousiasme ontvangen en is sinds de opening op 26 augustus volop in gebruik.

specificaties

partners: Knipscheer Infrastructuur, Nepocon ingenieurs en adviseurs, Civiele Technieken deBoer
afmetingen: l=32 m| b=5 m
hoofdoverspanning: l=18 m
oplevering: 2021

meer informatie?

bel Ronald Rozemeijer:
015 750 25 71

projectteam

Chris Wattel
Ronald Rozemeijer

presentatieboek beweegbare bruggen

vergelijkbare projecten