fbpx

geluidsschermen

richtlijnen

Bij het ontwerpen van een geluidsscherm hebben we als ontwerpers een heel scala aan mogelijkheden: in materiaal (glas, beton, houtvezelbeton), transparantie, reliëf en begroeiing. Wat echter buiten kijf staat, is dat het scherm het geluid van langsrazend verkeer adequaat moet weghouden bij de achterliggende (woon)wijk. De richtlijnen van het CROW en Rijkswaterstaat zijn daarbij leidend. Daarnaast is het bij transparante schermen noodzakelijk om in het ontwerp rekening te houden met reflectie van onder meer zonlicht. Automobilisten mogen niet verblind worden door lichtreflectie. Ook hiervoor zijn richtlijnen en rekenmodellen.

modulair ontwerp

We ontwerpen onze geluidsschermen modulair: als aaneenschakeling van een reeks identieke of grotendeels overeenkomstige elementen. Het scherm langs de A15 bij Sliedrecht bijvoorbeeld bestaat uit stalen staanders met daartussen panelen van 6 bij 1 meter. Door de modulaire opbouw kan bij schade volstaan worden met vervanging van het beschadigde paneel, de rest van het scherm blijft intact. Dit is een stuk sneller en goedkoper dan wanneer direct een hele sectie vervangen zou moeten worden.

standaard geluidsschermen

In samenwerking met Holland Scherm ontwikkelden we een tweetal standaardschermen: het funderingsloos geluidsscherm en het geluidsscherm met zonnepanelen. Beide zijn modulair, naar wens samen te stellen en aantrekkelijk geprijsd. Elk heeft zijn voordelen. Zo is het funderingsloze scherm snel te plaatsen omdat er niet geheid hoeft te worden en is het scherm met zonnepanelen interessant uit oogpunt van duurzaamheid.

maatwerk advies

We geven u graag advies op maat en kunnen we voor elke situatie een passend ontwerp voor een geluidsscherm maken. Een groen geluidsscherm bijvoorbeeld, of een scherm met luifel, zoals we ontwierpen voor de Buitenring Parkstad.

meer werkvelden