fbpx

monumenten

zichtbaar maken

Nederland barst van de monumenten en architectonisch interessante gebouwen. Vele zijn echter in de avonduren nauwelijks zichtbaar. Pas met de juiste verlichting komen ze ook ’s avonds tot hun recht.

benadrukken architectuur

Bij het aanlichten van monumenten kijken we naar de specifieke architectonische bijzonderheden van dat monument. Ook de historie van een bouwwerk of de locatie kan een interessant uitgangspunt vormen voor het lichtontwerp. Zo kan de verlichting bijvoorbeeld het verhaal van een monument vertellen en/of ’s avonds details laten zien die bij daglicht minder of niet zichtbaar zijn. Ook kan met verlichting een bijzondere gelaagdheid aan het monument worden gegeven. Bij de Grote of St. Bavokerk in Haarlem legt het lichtontwerp de nadruk op de gotische elementen van het gebouw: de steunberen en pinakels. Dit zorgt voor een gelaagd lichtbeeld. De afstemming tussen interieur- en exterieurverlichting draagt hier nog verder aan bij; de verlichting van binnenuit geeft de kerk direct meer diepte.

geen lichtvervuiling

Het voorkomen van lichtvervuiling en verblinding zijn uiteraard belangrijke onderwerpen bij al onze lichtprojecten. We brengen licht alleen daar waar het nodig is en kiezen de lichtsterktes zorgvuldig. De verlichting van de Rotterdamse ‘Hef’ of Koningshavenbrug wordt verzorgd door een hele reeks zorgvuldig afgestelde lichtbronnen. Die individuele afstemming gecombineerd met een bescheiden lichtsterkte voorkomt lichtvervuiling en geeft een rustig, ingetogen beeld.

detaillering

Verder besteden we veel aandacht aan zorgvuldige detaillering. We zorgen er bijvoorbeeld altijd voor dat de benodigde lichtarmaturen zo geplaatst worden dat ze overdag niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Dat betekent onder andere dat we een zo minimalistisch mogelijk armatuur kiezen en de kleur ervan afstemmen op de gevel.

lees meer

Op ons kennisblog staat het item ‘Monument aanlichten? Vijf tips!‘, waarin we uiteenzetten wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het maken van een lichtontwerp voor monumentale panden.

meer werkvelden