fbpx

ontwerp van bruggen en infrastructuur

brugontwerp

Een goed ontwerp maken vereist visie, creativiteit en inlevingsvermogen. En ook kennis van materialen, kosten, constructie- en productietechnieken. Onze ontwerpers hebben beide. We zetten ons vol overgave in om mooie ontwerpen te maken en realiseren. Uiteraard in overleg met de opdrachtgever en natuurlijk binnen uw budget en randvoorwaarden. Grote, kleine of bewegende bruggen, maar ook aquaducten, tunnels en viaducten.

doeltreffend

Ons streven is niet om met het meest spectaculaire ontwerp te komen. We komen liever met het beste ontwerp. Een ontwerp dat past bij wat de opdrachtgever wil en bij de locatie. Een ontwerp dat lang meegaat, lang mooi blijft en binnen budget en tijdsplanning te realiseren is.

integrale aanpak

In ons ontwerpproces hanteren we een integrale aanpak. Alle aspecten nemen we van begin af aan mee, van technische eisen en regelgeving tot vormgeving en locatie. Dat leidt tot ontwerpen die optimaal zijn afgestemd op de situatie, zowel nu als in de toekomst. Daarnaast zorgt de technische integratie ervoor dat onze ontwerpen zo min mogelijk obstakels hebben. Denk aan slagboomkasten die deel uitmaken van het hekwerk of bekabeling en aansluitkastjes voor verlichting die zijn weggewerkt in de brugconstructie.

in de praktijk

Potmarge

Deze voetgangersbrug is qua ontwerp en materiaalgebruik (houten lamellen) afgestemd op de architectuur van het gebouw dat ernaast staat. Door zwaluwgaten in het betonnen landhoofd te integreren, sluit het geheel nog beter aan op het omliggende groen.

Willem III

De beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Blauwe As in Assen is een goed voorbeeld van onze integrale ontwerpaanpak. De ophaalconstructie van de klapbrug is in het hekwerk geïntegreerd. Dit geldt ook voor de slagboomkasten en verkeersseinen. De sluitbomen zijn weggewerkt in verticale staanders die uit de slagboomkasten omhoog komen en die gelijk als lichtmast fungeren. De benodigde kast voor de elektronica is op de kade langs de Vaart geplaatst en omgetoverd tot bank.

andere diensten

contactpersoon

Johan Büdgen
015 750 25 74