fbpx

duurzame bruggen

circulaire ontwerpprincipes

Bij al onze projecten hebben we aandacht voor duurzaamheid, het maakt deel uit van onze integrale ontwerpaanpak. We passen de circulaire ontwerpprincipes toe zoals ontwikkeld door Rijkswaterstaat: preventie, waardebehoud (levensduurverlenging, hergebruik van grondstoffen, objecten en materialen) en waardecreatie (meerdere levenscycli, toekomstbestendig, optimaal beheer en onderhoud, duurzaam materiaalgebruik en minimaal grondstof- en energieverbruik).

areaal duurzame oplossingen

Vooral de principes hergebruik, duurzaam materiaalgebruik en minimaal grondstof- en energieverbruik bieden veel kansen om een duurzaam brugontwerp te maken. Daarnaast past wat ons betreft ook Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen (IFD) binnen het areaal duurzame oplossingen. De IFD-aanpak stimuleert hergebruik, vereenvoudigt beheer en onderhoud en is vanwege de aandacht voor efficiëntie ook gericht op minimaal materiaalgebruik.

recyclen

Hergebruik omvat zowel het toepassen van gerecyclede materialen en/of grondstoffen in de nieuwe brug als het ontwerpen met oog op hergebruik. Ook hergebruik van oude brugdelen (o.a. liggers, steunpunten, hout) is mogelijk. Zo steunt de nieuwe Spikerpadbrug in Zutphen op de fundering en steunpunten van haar voorganger en deden we voor nieuwe bruggen in Utrecht aan urban mining: in bestaande gebouwen in de omgeving die gesloopt worden actief zoeken naar bouwdelen die we in de bruggen kunnen gebruiken.

milieu-impact

Om een goed beeld te krijgen van de milieu-impact van materiaalgebruik en grondstof- en energieverbruik bieden MKI-berekeningen uitkomst. Deze maken we zelf en gebruiken we in variantenstudies om verschillende brugontwerpen of materiaaltoepassingen onderling te vergelijken. Dit is bijvoorbeeld relevant als we een nieuwe gemeentelijke standaardbrug ontwerpen en de gemeente een zo duurzaam mogelijk ontwerp wil, zoals onder andere het geval was in Deventer.

meer informatie

Uitgebreidere informatie over onze kijk op circulair ontwerpen vindt u hier:

meer werkvelden