fbpx

tunnels/onderdoorgangen

verkeersveiligheid

Op drukke locaties waar veel verkeer elkaar kruist, kan het slim zijn om één of meer verkeersstromen deels ondergronds te voeren. Onderdoorgangen voor fietsers of juist een verkeerstunnel kunnen de oplossing zijn om verkeersveiligheid en een goede doorstroom van het verkeer te garanderen. Een belangrijk aandachtspunt bij tunnels en onderdoorgangen voor langzaam verkeer, is de sociale veiligheid. Het kan nog zo verkeersveilig zijn, gebruikers moeten zich ook prettig en veilig voelen wanneer ze door de tunnel lopen of fietsen.

sociaal veilig

Of een tunnel als sociaal veilig wordt ervaren, hangt af van drie dingen: zicht, licht en sfeer of uitstraling. Idealiter heb je als gebruiker vrij zicht door de hele tunnel. Het is prettig om te kunnen zien waar je heen moet en het feit dat iedereen die in de tunnel is elkaar kan zien, geeft sociale controle. Goed licht is daarbij essentieel: zonder licht zie je slechts schimmen. Bij het ontwerp houden we daarom niet alleen rekening met een goede inval van daglicht, maar ook integreren we de verlichting in het ontwerp van de onderdoorgang of tunnel.

licht en luchtig

Voor de hoeveelheid daglicht is bijvoorbeeld de tunnelmond belangrijk. Bij de fietstunnel onder de N837 bij Heteren waaieren de wanden van de tunnel uit bij de ingangen. Hierdoor is de lichtinval optimaal. Wat ook bijdraagt aan een goede lichtinval is een iets achteroverhellende uitvoering van de tunnelwanden, zoals we toepasten in ons ontwerp voor de tunnels voor de ontsluiting van het Bio Science Park in Leiden.

tunnelverlichting

We integreren de verlichting altijd in ons ontwerp voor een tunnel of onderdoorgang. Voor de verbetering van bestaande tunnels bedachten we de toolbox tunnelverlichting. Daarmee kan een bestaande tunnel met relatief eenvoudige middelen en tegen geringe kosten aanzienlijk worden opgeknapt.

materialen

Net als bij onze andere projecten, besteden we ook bij het ontwerpen van tunnels en onderdoorgangen veel aandacht aan de materiaalkeuze. Daarbij zoeken we naar een tijdloze kwaliteit, materiaal dat niet alleen nu mooi is maar er ook over tien of twintig jaar nog goed uitziet. Hoogwaardig tegelwerk, zoals we onder meer toepasten bij de onderdoorgang aan de Kanaalweg in Leiden, is een van de opties voor de wanden. Maar ook beton in diverse afwerkingen leent zich hier goed voor.

meer werkvelden