fbpx

fietsonderdoorgangen randweg Waddinxveen

beeldkwaliteitsplan

In opdracht van de provincie Zuid-Holland realiseerde aannemer Boskalis het eerste deel van een nieuwe randweg bij Waddinxveen.  RPS advies- en ingenieursbureau en 3P Partners in Programma’s en Projecten maakten het technisch ontwerp voor de kunstwerken in de Vredenburghlaan, het zuidelijke deel van de randweg. Vervolgens vroegen ze ons mee te denken over de vormgevingsaspecten. We stelden een beeldkwaliteitsplan (BKP) op waarin de vormgeving verder werd uitgewerkt. Het gaat om twee fietsonderdoorgangen, die de randweg onderlangs kruisen, en twee waterkruisingen: vlakke bruggen over bestaande watergangen. In het BKP legden we de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van de kunstwerken vast. Het beschrijft, kortom, de gewenste uitstraling van de kunstwerken middels teksten, schetsen, tekeningen, referentiebeelden en visualisaties.

meerwaarde ontwerpbureau

Voor de fietsonderdoorgangen konden we wezenlijke verbeteringen doorvoeren. De lange fietsonderdoorgang langs de parallelstructuur van de A12 had oorspronkelijk een gekromd alignement. Op ons voorstel is deze nu volledig recht uitgevoerd. Fietsers hebben zo zicht over de gehele route, wat de sociale veiligheid verbetert. Het aanbrengen van een opening tussen de bovengelegen wegdelen zorgt voor meer licht en lucht in de onderdoorgang. Ook bij de andere fietsonderdoorgang, ter hoogte van de Plasweg, pasten we zo’n opening in het tunneldak toe. Verder stelden we hier voor de wanden schuiner te plaatsen en de onderdoorgang zelf iets ruimer uit te voeren. De onderdoorgang wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker en prettiger in gebruik.

identiteit

Hoewel elk kunstwerk binnen dit project van elkaar verschilt, is er wel degelijk een gemene deler. Die zorgt ervoor dat de route voor de gebruiker van de randweg duidelijk één geheel vormt. Of eigenlijk zijn er twee gemene delers: het hekwerk en de verjongende betonnen randliggers. Bij de fietsonderdoorgangen komt daar ook het gebruik van schanskorven met donkere steen bij.

keerwanden van schanskorf

De lange fietsonderdoorgang bij de A12 heeft een rechte betonnen wand langs de zuidelijke kant van het fietspad en een schuine wand van begroeide schanskorven vol donkere stenen er tegenover. Deze noordelijke zijde verbeeldt de insnijding van het fietspad in het polderlandschap. Bij de andere fietsonderdoorgang ligt de randweg op een grondlichaam, waardoor de toeritten in de fietsonderdoorgang aanzienlijk korter zijn. Hier passen we de schanskorven toe als keerwanden onder de brug. Zo accentueren de schanskorven ook hier de ingreep in het landschap. Bovendien vermijden we zo grote, graffitigevoelige oppervlakken.

verlichting tunnel en fietspad

Het BKP legt ook het lichtontwerp voor de onderdoorgangen en de toeritten vast. In de tunnels bevindt de verlichting zich in de oksel tussen wand en tunneldak, langs de toeritten staan lichtmasten.

UAV-Gc

Het gehele project is UAV-Gc aanbesteed. Het BKP legt weliswaar de vormgeving vast, maar laat onder meer de uitvoeringsmethode over aan de aannemer.

specificaties

aannemer: Boskalis
opdrachtgever: RPS
oplevering: april 2021

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Ivo Mulders
Joost Vreugdenhil

vergelijkbare projecten