fbpx

ontwerp van 27 beweegbare bruggen

vervangingsopgave

We maken samen met Sweco het ontwerp voor nieuwe beweegbare bruggen ter vervanging van zo’n dertig bestaande bruggen in Vlaanderen. Ingenieurs- en architectenbureau Sweco België heeft opdracht verworven om het vervangen van de flinke hoeveelheid beweegbare bruggen voor te bereiden. Opdrachtgever van het project is De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de te vervangen bruggen. Zij vroegen om een plan van aanpak voor het op efficiënte wijze vervangen van een dertigtal bestaande beweegbare bruggen. De nieuwe bruggen moeten medio 2030 zijn opgeleverd. Aanbesteding en realisatie zal verlopen via een publiek-private samenwerking.

portfolio-aanpak

De Vlaamse overheid kiest wederom voor een portfolio-aanpak, waarbij een groot aantal te vervangen bruggen tegelijk in de markt gezet wordt. Onlangs deed ze dit al voor een veertigtal vaste bruggen. Ook bij die opdracht is ipv Delft betrokken: de bruggenspecialist is daar ingeschakeld om gezamenlijk tot een handboek ruimtelijke kwaliteit te komen voor de nieuwe kunstwerken.

slimme aanpak

De technische basis voor alle bruggen zal op veel punten gelijk zijn. Dit betekent onder meer dat nieuwe bruggen straks relatief snel te realiseren zijn, dat onderdelen eenvoudig(er) te vervangen zijn en dat bijvoorbeeld het onderhoud voor alle bruggen eenduidig is. Tegelijkertijd komt er binnen het basisontwerp ook voldoende ruimte voor maatwerk wat afmetingen, inpassing en vormgeving betreft.

logisch en integraal

De ontwerpers streven naar een ingetogen brugontwerp: een doelmatige en heldere architectuur met een logische constructie waarin techniek en vormgeving hand in hand gaan. Per locatie kan de beeldkwaliteit passend gemaakt worden, wanneer er vanuit de omgeving behoefte is voor een meer specifiek karakter.

marktverkenning

De Vlaamse Waterweg nv zal de bruggen vervangen middels een publiek-private samenwerking (PPS) in DBFM-vorm. Inmiddels is een marktverkenning gestart om de aanpak voor te leggen aan de sector.  Daarbij wordt onder meer bekeken hoeveel animo er is en of al dan niet het gewenst is dit portfolio-project op te splitsen in kleinere deelprojecten. De opstart van de marktprocedure voor het aanstellen van een PPS-opdrachtnemer staat gepland voor 2024.

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Ivo Mulders
Chris Wattel
Sietse Cieraad

vergelijkbare projecten