fbpx

beeldkwaliteitsplan

indicatie eindbeeld

Een beeldkwaliteitsplan (bkp) beschrijft hoe de openbare ruimte er uiteindelijk uit moet zien. De functionele eisen komen daarbij aan bod, evenals de vormgeving, uitstraling en te gebruiken materialen. Wat is het gewenste kwaliteitsniveau? Welke materialen en kleuren passen bij het beoogde eindbeeld? Welk type groen is gewenst en hoe verhoudt het groen zich tot de ruimte? Dergelijke vragen worden in een bkp beantwoord. Het bkp verwoordt de integrale visie voor een gebied en waarborgt de samenhang. De mate van uitwerking verschilt doorgaans per project.

onze rol

Bij ipv Delft komen we op twee manieren met beeldkwaliteitsplannen in aanraking: ofwel we worden gevraagd een ontwerp te maken op basis van het bestaande beeldkwaliteitsplan of referentieontwerp, of we zijn zelf de partij die het beeldkwaliteitsplan opstelt. In het laatste geval zien we dat wij een bkp vaak wat verder uitwerken dan andere bureaus. We kijken bijvoorbeeld al naar hoe het budget te verdelen is over het project. Voor welke onderdelen is het belangrijk voor materialen uit het hogere segment te kiezen en welke delen zijn net zo goed te realiseren met goedkopere basismaterialen? Waar mogelijk zien we er bovendien tijdens de uitvoering op toe dat de beoogde beeldkwaliteit wordt behaald.

andere diensten

contactpersoon

Winie Dijksterhuis
015 750 25 77