fbpx

begeleiding aanbesteding, productie & uitvoering

kwaliteitscontrole

Bij vrijwel elk openbare ruimte project begeleiden we in meer of mindere mate de realisatie van het ontwerp. De mate waarin varieert wel sterk. Soms controleren we alleen de tekeningen, in andere gevallen verzorgen we de volledige technische uitwerking en gaan we langs bij leveranciers om producten en materialen te kiezen of op kwaliteit te controleren. Ook het begeleiden van de uitvoering doen we geregeld, we gaan dan bijvoorbeeld wekelijks langs op locatie.

bestekken

Voor de aanbesteding zijn vaak bestekstukken nodig, officiële contractstukken die onder meer bestaan uit gedetailleerde tekeningen en opsommingen van de gestelde kwaliteitseisen. Deze stellen we graag voor u op. Daarnaast hebben we ervaring in het verzorgen van de technische werkomschrijving van producten, die door de uitvoerende partij gebruikt kan worden.

in de praktijk

banken Lelylaan

De productie van de lange, gekromde zitelementen voor bij station Amsterdam Lelylaan was in handen van Falco, een producent waar we vaak mee samenwerken. Naast het ontwerp voor de banken, maakten we ook de werkomschrijving, waarin zaken als omgevingsfactoren en afwerkingskwaliteit zijn vastgelegd.

centrum Goes

Bij de herinrichting van de binnenstad van Goes waren we nauw betrokken bij de uitvoering. We verzorgden de technische uitwerking van alle inrichtingselementen, gingen langs bij leveranciers en producenten en kwamen geregeld op locatie om het werk te beoordelen en waar nodig bij te sturen.

SLI.02_IMG_1126_herinrichting-Horecaplein-Sliedrecht-ontwerp-ipvDelft

andere diensten

contactpersoon

Winie Dijksterhuis
015 750 25 77