fbpx

kostenraming

kosten in beeld

Kennis van en inzicht in de kosten van een project is essentieel. Een kostenraming biedt de juiste informatie. Binnen openbare ruimte projecten is het maken van een kostenraming relatief complex en tijdrovend. Er zijn veel elementen en de aantallen liggen vaak hoog. Waar bij infraprojecten nog vaak gerekend wordt met prijs per m2, is dat hier doorgaans niet zo. We kunnen u dus veel tijd en moeite besparen door een kostenraming voor u te maken.

controle

Daarnaast kunt u ons inschakelen voor het bekijken en verifiëren van kostenramingen. Wellicht zien we dan gelijk mogelijkheden om te besparen.

in de praktijk

pleinen Kerkbuurt

Voor de gemeente Sliedrecht hebben we bij de herinrichting van twee pleinen aan de Kerkbuurt de bestaande kostenramingen bekeken en geverifieerd. Het ging hier om de kosten voor onder meer groen en zitelementen.

Nieuwe Markt

Voor Roosendaal maakten we de kostenraming voor de gehele herinrichting van de Nieuwe Markt. Deze besloeg alle inrichtingselementen, zoals waterberging, groen, verharding en verlichting, maar ook het meubilair.

Nieuwe markt Roosendaal openbare ruimte ontwerp ipv Delft

andere diensten

contactpersoon

Ivo Mulders
015 750 25 73