fbpx

groot onderhoud bruggen, Houten

versnelde aanpak

Terwijl we voor de gemeente Houten bezig waren met de duurzame vervanging van twee bestaande bruggen, kregen we het verzoek mee te werken aan het groot onderhoud van drie andere bestaande bruggen. Het ging om twee bruggen met houten steunpunten, stalen liggers en een houten dek en leuning en een volledig houten brug. De beoogde snelle realisatie en de wens zoveel mogelijk brugdelen te hergebruiken, leidden ertoe dat bij alle drie de bruggen is gekozen voor groot onderhoud in plaats van volledige vervanging. Een goede keuze ook uit oogpunt van duurzaamheid.

hergebruik

De stalen liggers bleken in goede staat en leenden zich voor hergebruik. De houten steunpunten waren er minder goed aan toe. Deze zijn ter plekke door een gespecialiseerd bedrijf hersteld, waardoor ze niet vervangen hoefden te worden en weer zeker twintig jaar dienst kunnen doen. Het brugdek is wel geheel nieuw. De keuze viel op composiet, dat weliswaar een relatief hoge milieubelasting kent, maar ook een zeer lange levensduur zonder onderhoud.

Voor de bestaande houten langzaamverkeersbrug gold dat de (houten) steunpunten nog goed waren. Hier is daarom gekozen voor een nieuwe houten dek en waar nodig herstel van de houten constructie. Ook een deel van de houten liggers is hergebruikt.

houten brugleuning

Alle bruggen kregen een nieuw houten hekwerk. We ontwierpen hiervoor een leuning, die qua vormgeving dicht bij de bestaande bruggen ligt. Het robuuste eenvoudige hekwerk past goed bij Houten.

detaillering hout

Bij de detaillering van de houtverbindingen is extra aandacht besteed aan een zorgvuldige en duurzame detaillering. De onderliggende draagconstructie wordt bijvoorbeeld afgeschermd door een waterdichte folie, waardoor regenwater dat tussen de planken van het houten dek doorkomt er niet mee in aanraking komt. Tussen de balusters van de leuning en de brugconstructie ontwierpen we kunststof afstandshouders die om de boutverbinding heen zijn geplaatst. Uitgangspunt is telkens dat vocht vrijelijk kan afvloeien, zonder dat het wordt opgezogen door houten delen of zich kan ophopen in kieren en dergelijke.

duurzame vervanging

Voorafgaand aan dit project, werkten we voor de gemeente Houten ook aan de duurzame vervanging van twee bestaande bruggen. Meer daarover leest u hier.

specificaties

afmetingen: l=12-15 m| b=ca. 5 m
oplevering: 2023/2024

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Ivo Mulders
Tako van Midwoud
Thijs Beerkens

vergelijkbare projecten