vervanging Marknesserbrug

variantenstudie beweegbare brug

De gemeente Noordoostpolder vroeg ons een variantenstudie uit te voeren voor een nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord op basis van de Hollandse Brug, ons systeem voor standaard beweegbare bruggen. Uit de door ons voorgestelde varianten koos de gemeente vervolgens een architectonische variant om te realiseren. Deze brug met een krachtige eigen identiteit moet een impuls vormen voor kwaliteitsverbetering van de omliggende openbare ruimte.

poort van Emmeloord

De nieuwe ophaalbrug is zo vormgegeven, dat de brug als hedendaagse stadspoort zal functioneren, als toegang tot de stad. De nieuwe brug zorgt bovendien voor een betere en veiligere doorstroom van het verkeer. Fietsers hebben nu een vrijliggende route.

uitwerking brugontwerp

We hebben de brug uitgewerkt tot en met het voorlopig ontwerp en daarna het beeldkwaliteitsplan (BKP) gemaakt. Dit BKP diende als uitgangspunt toen de brug meervoudig werd aanbesteed via UAV-GC.

specificaties

aannemer: Van Spijker
afmetingen: l=46 m | b= 7 m rijweg + 2 x 2,5 m fietspad
oplevering: 2019

 

meer informatie?

bruggen designer Niels Degenkamp

bel ontwerper Niels Degenkamp:
015 750 25 70

projectteam

Niels Degenkamp
Gerhard Nijenhuis
Chris Wattel

vergelijkbare projecten