fbpx

reconstructie Schippersgracht Maarssen

beeldkwaliteitsplan

De kademuur van de Schippersgracht was aan vervanging toe. De gemeente besloot gelijktijdig met renovatie van de kade ook de inrichting van de straat zelf aan te pakken. Den Boer CCI vroeg ons een beeldkwaliteitsplan te maken voor de gehele herinrichting. De Schippersgracht is onderdeel van het beschermd dorpsgezicht van Maarssen. Zorgvuldig ontwerp van de openbare ruimte met behoud van de historische waarde(n) was een van de randvoorwaarden.

De bestaande parkeervakken verschilden erg in afmeting, mede doordat de bomen niet op vaste afstand van elkaar stonden. Ook de parkeervoorzieningen voor fietsers behoefden verbetering. De bestrating diende zoveel mogelijk te worden hergebruikt.

herinrichting

Dit alles bracht ons tot het inmiddels gerealiseerde ontwerp voor de herinrichting. De bestaande indeling is grotendeels overgenomen en 85 % van de oude straatstenen is hergebruikt. De beeldbepalende kastanjebomen langs de kade moesten worden vervangen in verband met de kastanjebloedingsziekte. We kozen in nauw overleg met bewoners en gemeente voor het plaatsen van iepen. Door deze nieuwe bomen op gelijke afstand van elkaar te zetten, ontstond ruimte voor parkeervakken die allemaal even groot zijn. Bovendien zorgt de vorm van de boomvakken voor een logische geleiding van het parkeren. Rvs markeernagels in de bestrating geven de grenzen van de parkeerplaatsen aan, wat de herkenbaarheid vergroot. Voor fietsers staan op een aantal plaatsen nieuwe aanleunhekken.

bestratingsontwerp

Verder plaatsten we nieuwe ‘biggenruggen’, de opstaande randen die voorkomen dat auto’s het water in kunnen rijden en ontwierpen we verzorgde bestrating rond de bomen. Voor het bestratingswerk zijn de oude stenen grotendeels hergebruikt. Ook de betonnen blokken met een stalen ring waaraan schepen kunnen worden aangelegd zijn opnieuw gebruikt. De hoogwaardige combinatie van gebakken klinkers, donkergrijze banden en cortenstalen boomroosters is bewust gekozen in verband met het statige beeld van de Schippersgracht.

participatie

Naast het inrichtingsontwerp, hebben we ook het omgevingsmanagement op ons genomen. Zo verzorgden we de afstemming met stakeholders als Waternet en de Omgevingsdienst Regio Utrecht. De bewoners zijn bij het ontwerp betrokken middels fysieke en online informatiebijeenkomsten. Op basis hiervan is het ontwerp verder geoptimaliseerd.

brugrenovatie

De renovatie van de Evert Stokbrug maakte ook deel uit van de opdracht. Hiervoor stelden we het beeldkwaliteitsplan op. Ook hier vormde behoud en herstel van het historische karakter het uitgangspunt.

specificaties

partners: Den Boer CCI, Damsteegt
oplevering: 2021

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Ivo Mulders
Chris Wattel

vergelijkbare projecten