fbpx

projectmanagement

afstemming en regelwerk

Bij het realiseren van een lichtproject komt aardig wat kijken. Vaak is een groot aantal partijen betrokken, waaronder leveranciers en installateurs. Is het aan te lichten gebouw een monument, dan maakt ook monumentenzorg deel uit van de mix. Hoe dan ook moet er in de uitvoeringsfase heel wat worden afgestemd, onder meer qua logistiek en detaillering. Als we het projectmanagement voor uw lichtproject op ons nemen, verzorgen we al het regelwerk en de aansturing van externe partijen.

toezicht & directie

Het is voor ons vrij standaard om nauw betrokken te zijn bij de uitvoering. Taken die te omschrijven zijn als toezicht & directie voeren we dan ook vaak uit: lichtproeven uitvoeren, afstellen van de lichtbronnen, testen van computergestuurde lichtprogramma’s en het begeleiden van de uitvoering.

management

Niet alleen tijdens de uitvoering, maar ook in de fase(n) daarvoor kunnen we het projectmanagement op ons nemen. Hierbij valt onder meer te denken aan verslaglegging, planning en het verkrijgen van toestemming of draagvlak.

in de praktijk

Grote of St. Bavokerk

Voor dit project, bestaande uit de in- en exterieurverlichting van een groot monumentaal bouwwerk, hebben we naast het lichtontwerp ook het gehele projectmanagement verzorgd. We regelden de benodigde afspraken, onder meer om tot goedkeuring van het ontwerp te komen, deden verslag van de financiële voortgang, organiseerden projectvergaderingen en maakten de projectplanning. Al het regel- en afstemmingswerk, kortom, werd door ons gedaan.

Paardenmarkt Alkmaar

Bij de realisatie van deze opvallende en draaibare lichtmasten waren we ook verantwoordelijk voor de communicatie richting omwonenden. Zo organiseerden we een bewonersavond en stelden we informatiebrieven op om bewoners op de hoogte te houden van planning en werkzaamheden.

andere diensten

contactpersoon

brücke architekt bei ipv Delft

Marion Kresken
015 750 25 76