fbpx

fietsbrug Heerhugowaard

beperkte ruimte

De gemeente Heerhugowaard gaf opdracht voor een fietsbrug over de Westerweg ter verbetering van de aansluiting tussen nieuwbouwwijk Broekhorn en het station en de stad. Met name de beperkte beschikbare ruimte stelde ons voor een grote uitdaging. We voerden daarom eerst een variantenstudie uit om te bekijken of een brug hier haalbaar was.

vloeiende lijn

Qua vormgeving stond de ontwerpers een zo slank, transparant en vloeiend mogelijk geheel voor ogen. Geen brugdek uit korte elementen met om de zoveel meter een naad die het geheel opbreekt, geen woud van palen. Ook de standaardoplossing van pijlers met kespen was ongewenst. Samen met de constructeur werd gezocht naar een oplossing die niet alleen constructief gezien slim was, maar ook zorgde voor een vloeiend resultaat met mooie vormgeving.

in het werk gestort beton

Door de brug – inclusief pijlers – in het werk te storten, was die vloeiende lijn mogelijk. De constructief benodigde verdikking van het brugdek ter hoogte van de steunpunten werd over de gehele lengte van de brug doorgetrokken, zodat niet alleen een doorlopende lijn ontstaat, maar ook een brugdek dat slank oogt dankzij de verjonging naar beide zijden. Het dek verloopt in hoogte van 550 mm op de rechte stukken naar 750 mm in de uitkragende bochten.
Toch was een volledig in het werk gestorte brug niet mogelijk. De 24 meter lange hoofdoverspanning boven de N242 moest prefab uitgevoerd worden, om wekenlange afsluiting van de weg te voorkomen.

inpassingspuzzel opgelost

Het 150 meter lange tracé is het resultaat van een uitgebreide zoektocht. Water en bebouwing enerzijds en een veendijk en het Kanaal anderzijds beperkten beschikbare ruimte en mogelijkheden. Aan de kanaalzijde ligt het tracé deels op een grondlichaam, mede doordat de aanwezigheid van de veendijk een gebouwde constructie lastig en duur maakte. Bovendien zorgt het grondlichaam voor een optimale en zo natuurlijk mogelijke inpassing van de brug in haar omgeving. De brug ligt aan de rand van Heerhugowaard en verbindt de geplande nieuwbouwwijk Broekhorn, de polder van Het Rijk der Duizend Eilanden en Broek op Langedijk met Heerhugowaard en het station. Bovendien vormt ze voor automobilisten een visuele toegangspoort tot de stad.

comfort

Bij het ontwerpen stond de gebruiker centraal. Zo is het brugdek in de bochten aanzienlijk breder dan op de rechte stukken en zijn de bochten vlak uitgevoerd. In het ontwerp zijn twee trappen opgenomen die voetgangers een kortere route bieden. Verder houdt de brug rekening met een eventuele toekomstige uitbreiding van de N242.

onderhoudsvrij

Een ander belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was minimaal onderhoud. Het prefab dekdeel vraagt geen onderhoud en ook het in situ dek is onderhoudsvrij, mede dankzij de afwezigheid van onderhoudsgevoelige voegovergangen. Het hekwerk is geheel van rvs. Alleen de twee voegovergangen tussen prefab en in situ beton vragen structureel onderhoud.

ontwerp hekwerk

Door de iets schuine plaatsing – onderaan zijn de buizen in twee rijen geplaatst, bovenaan eindigen ze op één lijn – veranderen transparantie en verschijning van het hekwerk terwijl je er overheen fiets of onderdoor rijdt. Mede dankzij dit transparante hekwerk zijn de bedrijven aan de oostkant van de N242 vanaf de weg goed zichtbaar. Verder is het voor bruggebruikers prettig dat de openingen in het hekwerk klein zijn. De brug ligt vrij dicht op de N242 en overbrugt zowel water als een drukke provinciale weg, dus een gevoel van veiligheid is voor hen erg belangrijk.

specificaties brug

afmetingen: l=150 m | b=3,5 m
uitvoeringskosten: € 1.700.000
oplevering: 2014

meer informatie?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

projectteam

Teun Teeuwisse
Johan Büdgen
Maurits Lopes Cardozo
Sietse Cieraad

vergelijkbare projecten