fbpx

nieuws

portfolio-aanpak Vlaamse beweegbare bruggen

Weer een mooi project in Vlaanderen om onze tanden in te zetten: Ingenieurs- en architectenbureau Sweco heeft de opdracht verworven om het vervangen van zo’n dertig beweegbare bruggen in Vlaanderen voor te bereiden. Wij zullen voor dit project samen met Sweco het ontwerp voor de nieuwe bruggen maken.

Opdrachtgever van het project is De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de te vervangen bruggen. Zij vroegen om een plan van aanpak voor het op efficiënte wijze vervangen van een dertigtal bestaande beweegbare bruggen. De nieuwe bruggen moeten medio 2030 zijn opgeleverd. Aanbesteding en realisatie zal verlopen via een publiek-private samenwerking.

De Vlaamse overheid kiest wederom voor een portfolio-aanpak, waarbij een groot aantal te vervangen bruggen tegelijk in de markt gezet wordt. Onlangs deed ze dit al voor een veertigtal vaste bruggen. Ook bij die opdracht is ipv Delft betrokken: daar zijn we ingeschakeld om gezamenlijk tot een handboek ruimtelijke kwaliteit te komen voor de nieuwe kunstwerken.

ander nieuws over infra-projecten:

productie houten passerelle vordert

De passerelle Zwolle is volop in productie. Vorige maand bezochten onze collega's van Karres en Brands de werkplaats van Schmees en Lühn, waar onder meer het houten brugdek en de stalen steunpunten al goed te bewonderen waren. De realisatie van het project vordert daarmee rap.

passerelle Zwolle in Geocraft

De bouw van de passerelle in Zwolle is vorige maand van start gegaan. Op Geocraft, een Minecraftversie van heel Nederland, is de brug inmiddels al gereed! Jos van Uum bouwde de virtuele brug en attendeerde ons op het filmpje. Erg leuk om te zien dat het ontwerp zo zorgvuldig is nagebouwd.

nominatie BENELUX Steel Bridge Contest

Fietsbrug Tegenbosch behoort tot de vijf genomineerden voor de BENELUX Steel Bridge Contest in de categorie fiets- en voetgangersbruggen! Hier zijn we uiteraard erg trots op. Er werden voor deze categorie maar liefst 34 projecten ingediend.

gewonnen tender natuurinclusieve kademuur en brug

De gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven voor de realisatie van een natuurinclusieve kademuur langs de Molenwetering en een voetgangersbrug over diezelfde watergang. Ipv Delft werkte het ontwerp uit in samenwerking met Dura Vermeer, die de uitvoering op zich zal nemen.

index