fbpx

standaardbruggen Moerdijk

polderlandschap

Voor de gemeente Moerdijk ontwierpen we de nieuwe standaardbrug. Moerdijk is een uitgestrekte gemeente in Noord-Brabant, die zich kenmerkt door een agrarisch (polder)landschap en verschillende dorps- en stadskernen. Aan noord-, west- en zuidzijde wordt de gemeente begrensd door water: het Hollands Diep en de Dintel/Mark.

inspiratie

De omgeving bood ons meer dan genoeg inspiratie. Zo besloten we een eenvoudig, robuust brugontwerp te maken dat aansluit op het polderlandschap en het historische en ambachtelijke karakter van de dorps- en stadskernen. De polder heeft een sterk rechtlijnige verkaveling. In het open, platte landschap staan af en toe objecten als landhekken, poorten en bruggen: veelal van oudsher in hout, fors gedimensioneerd en met horizontale lijnen. De Moerdijkse standaardbrug refereert hieraan met zijn kenmerkende robuuste silhouet en het gebruik van hout.

Daarnaast kozen we voor boereneenvoud: een heldere, eenduidige manier van oplossingen en detaillering in het ontwerp. De constructie en materialen blijven zichtbaar en bevestigingen zijn niet weggewerkt maar dragen juist bij het karakter van de standaardbrug. De bevestigingen zijn afgeleid van ambachtelijk smeedwerk en poortbeslag.

brugontwerp

De nieuwe brug is er in twee varianten: verkeersbrug (overspanning 6-12 meter) en fiets- en voetgangersbrug (overspanning 6-18 meter). In opbouw en uitstraling zijn ze identiek, alleen de constructieklasse/belastbaarheid verschilt. De brug heeft een toog, een lichtgrijze brugrand en een hekwerk van stalen staanders en hardhouten regels. Elke brug landt aan in de kruin van het talud waarbij de landhoofden in het talud zijn weggewerkt. De brugrand garandeert een uniforme uitstraling, ongeacht in welk materiaal de brugconstructie wordt uitgevoerd.

details

De balusters van het hekwerk bestaan uit stalen kokerprofielen. Voor de bevestiging op de brugrand ontwierpen we een maatwerk bevestigingsplaat in de vorm van de uiteinden van een vaandel. Ook in de uiteinden van de balusters is een vaandel te herkennen: een stalen plaatje waarop de naam van de betreffende dorpskern staat. Het staalwerk is gecoat in diep donkerblauw, een subtiele referentie aan het nabije water van het Hollands Diep.

eerste fase

Inmiddels zijn de eerste zes bruggen gerealiseerd en is de volgende serie van vijf in voorbereiding. De komende jaren zullen nog tientallen bestaande bruggen in de gemeente worden vervangen door de nieuwe standaardbrug.

specificaties

aannemer: Damsteegt
oplevering: 2021 –

meer informatie?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

projectteam

Thijs Beerkens
Johan Büdgen

inspiratieboek bruggen in woonwijken

vergelijkbare projecten