fbpx

fietsbruggen LA River

internationale tender

Samen met de Amerikaanse bedrijven Jacobs Engineering Group en Alta Planning + Design wonnen we in 2018 de tender voor de realisatie van het LA River Bike Path Gap Closure project. Gezamenlijk kregen we de opdracht om een fietsroute van 8 mijl te ontwerpen en realiseren langs de LA River tussen Vernon en de Elysian Valley, het langste ontbrekende stuk in de bestaande fietsroute langs de rivier. Jacobs en Alta hebben ons ingeschakeld vanwege onze uitgebreide ervaring in het realiseren van fietsinfrastructuur, onder meer op locaties met beperkte inpassingsmogelijkheden. Wij zijn binnen het project de ontwerpende partij.

complexe opgave

Het LA River Bike Path Project is een complexe opgave. De reden dat juist langs dit stuk van de rivier geen fietspad aanwezig is, is dat de ruimte daarvoor zeer beperkt is. Tussen Elysian Valley in het noorden en de zuidelijker gelegen wijk Vernon grenst de LA River aan diverse industriegebieden. Bovendien bevinden zich treinsporen en hoogspanningstracé’s aan weerszijden. Noodgedwongen zal het fietspad grotendeels bestaan uit een pad op poten, bovenop, naast of uitkragend in het betonnen talud. Ook zijn er veel bestaande bruggen aanwezig. Om die te kruisen zijn nieuwe fietsbruggen en onderdoorgangen nodig. Aan ons de opdracht al deze civiele kunstwerken te ontwerpen.

brugontwerp

Momenteel bevindt het project zich in fase twee, de fase van vergunningaanvragen, vergelijkbaar met MER-procedures, en uitwerking van een drietal mogelijke routes. Ipv Delft zal het komende jaar het voorlopig ontwerp maken voor zeker elf bruggen over de rivier en vele kilometers fietspad. In de eerste fase hebben we principe-oplossingen bedacht die op meerdere plekken langs de route komen. Ook maakten we diverse concepten op schetsontwerpniveau. In de tweede fase werken we dat allemaal uit tot een voorlopig ontwerp en bepalen we wat de voorkeursvarianten zijn. Dat geldt zowel voor de rivierkruisingen (bruggen) als het fietspad zelf. Voor dat pad zijn op basis van de locatie uiteenlopende opties beschikbaar, zoals bijvoorbeeld op poten op het maaiveld naast de LA River, uitkragend boven de rivier op maaiveldhoogte, uitkragend halverwege het talud langs de rivier of op maaiveldniveau op de oever. Ook maken we voorstellen voor hoe het fietspad langs de hoogspanningsmasten moet lopen.

Jacobs en Alta

Het Amerikaanse bedrijf Alta Planning + Design is verantwoordelijk voor het bepalen van de alignementen, de route en exacte locaties van het fietspad. Jacobs Engineering Group is het ingenieursbureau dat het gehele project trekt. Zij verzorgen de overkoepelende werkzaamheden, zoals afstemming met de gemeente en het geniekorps van het leger, dat eigenaar is van de LA River. Daarnaast zal Jacobs het ontwerp van de Nederlanders constructief verder uitwerken.

planning Los Angeles River

Het project is één van de 28 projecten die Los Angeles gerealiseerd wil hebben voor de Olympische Spelen van 2028. Met de realisatie van het nieuwe fietstracé ontstaat langs de 82 kilometer lange LA River een doorlopend fietspad van 32 mijl dat Long Beach verbindt met de San Fernando Valley. De uitvoering staat gepland voor de periode 2023-2027.

partners

Jacobs Engineering Group
Alta Planning + Design

rapport eerste fase

Zeer uitgebreide informatie over het project en de eerste fase is te vinden in het Conceptual Design Report dat is te downloaden op de website van LA Metro.

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Adriaan Kok
Ivo Mulders
Wieland Wuyts
Chris Spierings
Joost Vreugdenhil

vergelijkbare projecten