fbpx

kunstwerken R4WO Gent

scheiding verkeersstromen

De Vlaamse overheid investeert flink in de R4 Oost en R4 West, het noordelijke deel van de ringweg rond Gent. Doel is de doorstroom en verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid in de woonwijken langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen te verbeteren. Van een gelijkvloerse provinciale weg met veel vrachtverkeer, wordt de weg veranderd in een snelweg met zoveel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen. Zo wordt snelverkeer gescheiden van fietsers en voetgangers, en lokaal verkeer gescheiden van doorgaand verkeer. In opdracht van de werkvennootschap bestaande uit Arcadis, SBE en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakten we het architectonisch ontwerp voor alle circa 25 kunstwerken op het traject.

beeldkwaliteitsplan

De locatie van dit grootschalige infrastructuurproject is een gebied waar van alles gebeurt: wonen, werken, veel verkeer en havenactiviteiten. Voeg daar de beoogde nieuwe viaducten, fietsbruggen, keerwanden en geluidsschermen aan toe en er ontstaat een wezenlijk risico op een onrustig geheel. Om eenheid en rust te garanderen, maakten we een overkoepelend beeldkwaliteitsplan. Voor de viaducten, wanden en schermen bedachten we een ingetogen vormgeving. Voor de fietsbruggen kozen we juist een meer uitgesproken ontwerp, dat bovendien aan de oostkant van de havens anders is dan aan de westkant.

vormfamilies

Alle kunstwerken zijn ingedeeld in vier vormfamilies. Elke vormfamilie heeft zijn eigen kenmerken en typerende omgevingskwaliteit. Zo hebben de kunstwerken in een echte ‘snelwegomgeving’, zoals bij de E34 bij Zelzate een andere uitstraling dan de kunstwerken in het havengebied of in de zone ten westen van de haven, waar juist veel dorpskernen zijn.

gefaseerde uitvoering

Vanwege de gigantische omvang van het project R4WO wordt het gefaseerd uitgevoerd. Een aantal ingrepen is verkozen als quick win en wordt op korte termijn gerealiseerd. Het betreft drie fietsbruggen en een turboverkeersplein. Deze kunstwerken worden aanbesteed als Design & Construct projecten.

ontwerp fietsbruggen

Ons beeldkwaliteitsplan, dat we hebben vastgelegd in een ontwerphandboek Kunstwerkenarchitectuur, stelt voor de westelijke zone met haar vele dorpsstraten stalen fietsbruggen voor met dragende hekwerken. In die dragende stalen balustrade komen perforaties die onderaan klein zijn en naar boven toe groter worden. De buitenzijde van de constructie is donkergrijs, de binnenzijde verschilt per brug en heeft een frisse kleur. Zo is elke brug uniek, maar zijn ze ook gelijk.

havensfeer

Voor de bruggen in het havengebied stellen we toepassing van weervast staal voor in de hekwerken. Dit past bij de stoere, robuuste uitstraling van het gebied.
Voor de meer infrastructurele locaties, zoals in het noorden, kozen we juist voor architectonisch beton. Keerwanden van onderdoorgangen en borstweringen van viaducten krijgen daar een stijlvolle maar neutrale vormgeving.

specificaties

partners: Arcadis, SBE and Agentschap Wegen en Verkeer
uitvoering fietsbruggen quick wins: 2022-2023

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Wieland Wuyts
Ivo Mulders

vergelijkbare projecten