fbpx

overstroombare brug Fortmond

Deze overstroombare fiets- en voetgangersbrug ligt in de uiterwaarden van de IJssel ten noorden van Olst. De betonnen brug heeft een hydrodynamische vorm zonder obstakels en staat in vormgeving ten dienste van de natuur. De keuze voor prefab beton en een innovatief concept voor de uitvoering van de pijlers zorgden voor een bouwtijd van slechts zes weken.

het project

De brug maakt deel uit van het project IJsseluiterwaarden Olst. Dit project geeft de rivier meer ruimte en versterkt daarmee de veiligheid van diverse dorpen en steden in de regio. De herinrichting van de uiterwaarden betekent onder andere de aanleg van een nevengeul ten oosten van het dorp Fortmond. De ruim 100 meter lange brug over deze nieuwe watergang houdt het bij recreanten geliefde ‘Rondje Fortmond’ in stand.

plaatsing

Om zowel bouwtijd als omgevingshinder zo veel mogelijk te beperken, is gekozen voor prefab betonnen steunpunten, landhoofden en brugdek. Ook is een speciale methode bedacht voor het plaatsen van de kolommen, waardoor de brug gebouwd kon worden voordat de nevengeul werd gegraven. Bouwkuipen en bemaling waren hierdoor niet nodig.

constructieve kenmerken

De prefab brug bestaat uit acht dekdelen, die met een tandoplegging verbonden zijn. De hoogte van het dek is maximaal 500 mm; naar de zijkanten toe neemt deze flink af. De terugliggende steunpunten versterken het beeld van een zwevend brugdek. De prefab steunpunten bestaan telkens uit twee dicht op elkaar geplaatste kolommen. Heel bewust zijn de kolommen niet gehydrofobeerd of voorzien van een (nano)coating, zodat de verschillende waterstanden zich straks zullen aftekenen op het beton.

fundering

Als fundering is gekozen voor stalen buispalen die vanaf het maaiveld (= niveau brugdek) zijn ingetrild. In de buispalen zijn de esthetische betonnen kolommen afgehangen en vervolgens zijn de buispalen tot de onderzijde van de kolommen volgestort. Na het ontgraven van de nevengeul, toen de hele brug al gebouwd was, zijn de stalen buispalen tot onder de waterlijn afgebrand, zodat de betonkolommen in het zicht kwamen. De totale bouwtijd van de brug bedroeg zes weken.

hekwerk

Voor een obstakelvrije bevestiging van het hekwerk zijn ankerblokken in de betonnen rand meegestort. Dit versterkt de rustige uitstraling van de brug. Ook het hekwerk draagt hieraan bij: balusters van rvs, een vulling van spankabels en een robuuste houten handregel. Deze is gemaakt van Accoya, een verduurzaamde houtsoort die goed tegen vocht kan. De handregel is fors uitgevoerd. Zo kunnen bruggebruikers die willen genieten van het uitzicht comfortabel op het hekwerk leunen.

ten dienste van de natuur

Al met al is het ontwerp transparant, duurzaam en neutraal, zodat het optimaal opgaat in de uiterwaarden. Wanneer de brug bij hoog water overstroomt, zorgt de hydrodynamische vormgeving van het dek (zowel boven- als onderzijde zijn gekromd) voor zo min mogelijk weerstand. Zakt het water, dan zorgt diezelfde vormgeving en de afwezigheid van obstakels in het brugdek ervoor dat er geen water op de brug blijft liggen. Uiteraard is de brug bestand tegen sterke stroming, ijsgang en drijfvuil.

meer informatie?

bel Ronald Rozemeijer:
015 750 25 71

projectteam

Maurits Lopez Cardozo
Ronald Rozemeijer
Chris Spierings
Gerhard Nijenhuis

vergelijkbare projecten