Aanbesteden met so, vo of do?

Wanneer besteed je een (infrastructuur)project aan? Als er alleen wat referentiebeelden liggen, met een schetsontwerp of pas als het ontwerp bijna volledig is uitgewerkt? We merken dat opdrachtgevers zich geregeld afvragen wat voor hun project het juiste moment is. Ivo Mulders gaat daarom in op de verschillende opties.

Referentiebeeld of ambitiedocument: marktwerking ten top
‘We zien steeds vaker dat een project wordt aanbesteed op basis van beknopte informatie. De opdrachtgever spreekt zijn ambitie uit, maar laat de markt geheel vrij in de invulling. De aannemer kan zijn expertise optimaal gebruiken en de opdrachtgever krijgt een range met mogelijke oplossingen aangeboden, waarbij hij verrast kan worden door slimme of interessante oplossingen waar nog niet aan was gedacht. De opdrachtgever hoeft bovendien  aanzienlijk minder voor te bereiden. Wel zijn de risico’s bij deze wijze van aanbesteden het grootst, onder meer qua draagvlak, kosten en planning. De risico’s worden vaak bij de aannemer gelegd.’

Schetsontwerp: draagvlak en basisontwerp gereed
‘Aanbesteden met een schetsontwerp betekent dat de basiskwaliteiten van het ontwerp vastliggen. Het ontwerp kan al afgestemd zijn met stakeholders, welstand, stadsbouwmeester et cetera, zodat vergunningen minder risico vormen. Veel aspecten van de invulling zijn aan de markt, maar in hoofdlijnen is bekend hoe het resultaat eruit zal zien. Zaken als beeldkwaliteit en niveau van afwerking vormen daarbij nog wel een risico, omdat nog lang niet alles is vastgelegd.’

SO+: risico’s beheersbaar
‘Het kan soms nuttig zijn een plan toch iets verder uit te werken voordat er wordt aanbesteed. Bijvoorbeeld als in de SO-fase blijkt dat het budget redelijk krap is. Door bepaalde zaken alvast grondig uit te zoeken, heeft de opdrachtgever dan meer zekerheid over de haalbaarheid van het plan.’

Voorlopig ontwerp: zicht op totale kosten
‘De hoofdreden om aan te besteden op basis van een voorlopig ontwerp is vaak dat de opdrachtgever zicht wil hebben op de totale projectkosten. Allerlei praktische zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke kosten, worden bij een VO in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse kabels en leidingen. Bij een voorlopig ontwerp is ruwweg 75 procent van het ontwerp vastgelegd en 75 procent van de uitvoeringskosten bepaald. De beeldkwaliteit is grotendeels vastgelegd en de financiële risico’s zijn een stuk kleiner.’

Definitief ontwerp: voor wie weet wat ‘ie wil
‘Bij aanbesteden met een definitief ontwerp zijn de risico’s minimaal. Het uiteindelijke beeld is tot in detail vastgelegd en ook de kosten zijn grotendeels bekend. De opdrachtgever weet wat hij krijgt, maar heeft daar ook zelf veel werk voor moeten doen. Aanbesteden met do is daarom vooral handig als de opdrachtgever goed weet wat hij wil, en bovendien de benodigde expertise in huis heeft (gehaald).’

Conclusie
Het juiste moment van aanbesteden verschilt per project. Bovenstaande aspecten spelen een rol, maar we zien dat ook beleid en politieke keuzes van invloed kunnen zijn. Benieuwd wat voor uw specifieke project de beste keuze is? Vraag het onze aanbestedingsexperts!

meer informatie?

brugontwerper bij ipv Delft

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

of bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

terug naar homepage
Kennisblog

Ook interessant:

Joost Vreugdenhil over fietsbrug Onderbanken

Ir Joost Vreugdenhil, ontwerper en projectleider van een scala aan bruggenprojecten, ontwierp de 188 meter lange fietsbrug Onderbanken. In dit interview vertelt hij hoe de opdracht tot stand kwam, waar hij het meest trots op is en hoe de samenwerking met kunstenares Marijke de Goey is bevallen.
vogelstok natuurinclusief verkeersbrug brugontwerp Noordwaard ipv Delft

Natuurinclusief ontwerpen

Rekening houden met de biodiversiteit en die bevorderen, al vanaf het prille begin van een project. Dat is in de kern het idee achter natuurinclusief ontwerpen. Bruggen lenen zich bij uitstek voor dit ontwerpprincipe. Een korte uiteenzetting van de mogelijkheden aan de hand van diverse projecten uit onze bureaupraktijk.
fietsbrug over N242 met veilig hekwerk, brug over provinciale weg, brugontwerp door ipv Delft

Fietshellingen - deel 1: hellingspercentage

Te steil of niet? Het is een vraag die vaak gesteld wordt, zowel in de ontwerpfase van een fietsbrug als na oplevering. Strikte regelgeving over maximale hellingspercentages is er niet. Uiteindelijk gaat het erom of een fietshelling voor fietsers comfortabel genoeg is, maar wat is comfortabel en wat is de juiste helling?
beweegbare fiets en voetgangersbrug Rijnschiekanaal Rijswijk, ontwerp door ipvDelft

Fietshellingen - deel 2: ontwerp

Bij het ontwerp van een fietshelling speelt meer dan alleen het ideale hellingspercentage. Onder meer beschikbare ruimte, budget, beoogde gebruikers en de specifieke locatie zijn van invloed op het ontwerp. In deel 2 van ons drieluik over fietshellingen zetten we de aandachtspunten voor het ontwerp op een rij.
hovenring Eindhoven, onder de fiets en voetgangersbrug, snelweg, brugontwerp door ipv Delft

Fietshellingen - deel 3: out-of-the-box

Er zijn situaties waarin het echt niet lukt om een hellingbaan te realiseren met een acceptabel hellingspercentage. Toch zijn er ook dan vaak mogelijkheden. Deel 3 van ons drieluik focust daarom op out-of-the-box oplossingen en alternatieven voor de hellingbaan.