fbpx

index

terug naar kennisblog

wat kost een brug ?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!

Heel simpel is dat echter niet… Er zijn bijzonder veel aspecten die invloed hebben op de uiteindelijke kosten. De complexiteit van het ontwerp, de materiaalkeuze, de wijze van uitvoeren, productie, logistiek, onderhoud, grondwerk et cetera. Ook overspanning, verkeersklasse en het ambitieniveau hebben flinke invloed op de uiteindelijke kosten. Een gedegen kostenindicatie is daardoor eigenlijk pas mogelijk wanneer we meer informatie hebben over de beoogde brug. Toch kunnen we best iets concreter worden.

richtprijs bruggen

Hieronder geven we een richtprijs per m2 voor de realisatiekosten van verschillende categorieën vaste fiets- en voetgangersbruggen.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
– ontwerplevensduur van minimaal 50jr
– materiaal: staal, beton of composiet
– inclusief bijkomend beperkt lokaal grondwerk
– betonnen fundering op palen met gemiddelde paallengte
– conservering staal: verzinkt en gecoat
– brugdek voorzien van slijtlaag
– eenvoudige voegovergangen en stootplaten
– geschikt voor onderhoudsvoertuig
– leuninghoogte 1-1,3 meter
– exclusief voorbereidings- en ontwerpkosten
– inclusief staartkosten ((uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico)

eenvoudig en verzorgd brugontwerp

realisatiekosten ca. 2100 – 2400 euro m2

Hieronder verstaan we een brug met een kleine enkelvoudig overspanning tot circa 20 meter. Verder heeft de brug een eenvoudige fundering en een functioneel en verzorgd ontwerp. De locatie vergt beperkte stedenbouwkundige afstemming en stelt weinig tot geen aanvullende eisen.

verbijzonderd brugontwerp

realisatiekosten: ca. 2400 – 3000 euro per m2

Hier gaat het om een brug met een iets hoger ambitieniveau en meer complexiteit. Ook is er meer aandacht voor detaillering. De brug heeft een enkelvoudige overspanning tot circa 24 meter en de fundering is complexer, bijvoorbeeld in combinatie met grondkering. Er is stedenbouwkundige afstemming nodig.

hoogwaardig brugontwerp

realisatiekosten: vanaf 3000 euro per m2

Dit betreft een brugontwerp met een hoog ambitieniveau, dat zich uit in onder meer detaillering, afwerking en materiaalkwaliteit. De brug heeft een enkelvoudige overspanning tot circa 30 meter, een fundering met vleugelwanden en landhoofden die zijn verbijzonderd (denk aan een bijzondere afwerking of hekwerken die doorlopen op de kade). Er is uitgebreide stedenbouwkundige afstemming nodig.

realisatiekosten

De hierboven genoemde bedragen zijn realisatiekosten. Daaronder verstaan we de kosten voor de bouw van de brug, na aanbesteding van het werk. Naast de realisatiekosten zijn er ook nog bijkomende kosten. Welke van toepassing zijn, is sterk projectafhankelijk.

bijkomende kosten

De volgende kosten maken doorgaans geen deel uit van de genoemde realisatiekosten:
– ontwerpkosten, behalve bij design & construct projecten. De hoogte van deze ontwerpkosten is afhankelijk van het uitwerkingsniveau waarmee het werk is aanbesteed.
– de meeste onderzoekskosten en kosten voor conditionering zoals sanering en het verleggen van kabels en leidingen.
– voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) van de opdrachtgever.
– directievoering en (contract-) management in de uitvoeringsfase door de opdrachtgever.
– beheer en onderhoud.

Of kosten voor vergunning en verkeersmaatregelen deel uitmaken van de realisatiekosten, verschilt per project.

factoren

Er zijn veel factoren van invloed op de kosten van een brug. De complexiteit van het ontwerp, de materiaalkeuze, de wijze van uitvoeren, productie, logistiek, onderhoud, grondwerk et cetera. Ook overspanning, verkeersklasse en het ambitieniveau hebben flinke invloed op de uiteindelijke kosten. De mix van factoren bepaalt uiteindelijk hoeveel een brug per m2 zal kosten.

We onderscheiden onder meer de volgende factoren:

– overspanning/afmetingen
- verkeersklasse
- constructie (constructief ontwerp/brugtype)
– materiaal
– complexiteit
- ambitieniveau
– risico’s proces en/of ondergrond
- locatie / omgeving (stedelijk, vrije veld)
– maatwerk / repetitie
– ontwerplevensduur
– aantal bouwfaseringen
– productie
– logistiek

praktijkvoorbeelden

Ter illustratie laten we tot slot een paar recente projecten de revue passeren.

fietsbrug Laarveld Weert

De fietsbrug Laarveld in Weert, opgeleverd in 2021, is 55 meter lang en 5,8 meter breed. De totale realisatiekosten komen omgerekend neer op 7450 euro per m2 (prijspeil 2023). Dat lijkt hoog, maar het project omvat veel grondwerk (hellingbanen aan weerszijden) en aan de zuidzijde is een maatwerk scherm ontworpen om de privacy van de achtergelegen woningen te waarborgen.

voetgangersbrug Amsterdamse waterleidingduinen

De brug in de Amsterdamse waterleidingduinen, ook opgeleverd in 2021, meet 20,7 bij 1,2 meter en komt qua realisatiekosten op een prijs van 3600 euro per m2 (prijspeil 2023). Aanzienlijk minder, maar gezien het minimalistische ontwerp op het eerste gezicht wellicht toch nog een flink bedrag. Bij dergelijke smalle bruggen zijn randen en hekwerken echter verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de kosten. Smalle bruggen zijn daardoor per m2 een stuk duurder.

Circulaire brug Hessenpoort Zwolle

In Zwolle realiseerden we de brug Hessenpoort, een fietsbrug van 15 bij 4 meter in hout en beton, voor zo’n 2500 euro per m2 (realisatiekosten, prijspeil 2023). Dat dit zo laag is, komt vooral door het recht-toe-recht-aan ontwerp, de efficiënte constructie en de gekozen materialen.

Michauxbrug Almere

De beweegbare Michauxbrug in Almere werd in 2021 gerealiseerd voor een vierkante meterprijs van 5050 euro (prijspeil 2023). De brug is 32 bij 5 meter. Voor een beweegbare brug zijn deze kosten bijzonder laag. De lage realisatiekosten dankt het project aan een zeer efficiënte constructie met minimaal materiaalgebruik en het feit dat de brug slechts een of twee maal per jaar geopend moet worden en dus kon worden volstaan met een zeer eenvoudig en met de hand te bedienen bewegingsmechanisme.

kostenraming

Al met al is de beste manier om inzicht te krijgen in wat een brug gaat kosten, contact met ons opnemen… We kunnen dan een kostenraming maken op basis van uw wensen, de situatie en de specifieke mogelijkheden en kansen die uw project biedt. Een realistische en goed onderbouwde kostenraming kan een hoop problemen voorkomen, dus aarzel niet! We helpen u graag.

meer weten over de kosten van bruggen?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

NIEUW! naslagwerk Wat kost een brug?
realisatiekosten van 70 recente bruggenprojecten

ook interessant:

Leuninghoogte 1.30 meter: ramp of redelijk?

Ruim een jaar geleden veranderden in het Bouwbesluit de regels voor brugleuningen. Per 1 juli 2021 moet een leuning die direct grenst aan een fiets- of bromfietspad minstens 1,3 meter hoog zijn. Voorheen gold op veel plaatsen een minimale hekwerkhoogte van 1,0 meter. Wat betekent dit in de praktijk?

wat kost een brug?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!
PFR.06_222_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – ontwerp

Deel 3 van onze serie over beweegbare bruggen gaat over de ontwerp- en uitwerkingsfase. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen kansen? Onze specialisten geven een inkijkje en delen tips voor een geslaagd ontwerpproces.
PFR.06_177_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – bewegingswerk

Een essentieel onderdeel van iedere beweegbare brug, is het bewegingswerk, het mechanisme waarmee het val in beweging gebracht wordt. Welke opties zijn er? En wat bepaalt welk mechanisme je kiest?

pleidooi voor bevlogenheid

Echt begríjpen hoe een brug werkt, daar draait het om bij het maken van een bevlogen brugontwerp, vindt ontwerper Johan Büdgen. Lees hier zijn pleidooi voor bevlogenheid aan de hand van de brug Buitenplaats Sion.