fbpx

index

terug naar kennisblog

wat kost een brug ?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!

Heel simpel is dat echter niet… Er zijn bijzonder veel aspecten die invloed hebben op de uiteindelijke kosten. De complexiteit van het ontwerp, de materiaalkeuze, de wijze van uitvoeren, productie, logistiek, onderhoud, grondwerk et cetera. Ook overspanning, verkeersklasse en het ambitieniveau hebben flinke invloed op de uiteindelijke kosten. Een gedegen kostenindicatie is daardoor eigenlijk pas mogelijk wanneer we meer informatie hebben over de beoogde brug. Toch kunnen we best iets concreter worden.

richtprijs bruggen

Hieronder geven we een richtprijs per m2 voor de realisatiekosten van verschillende categorieën fiets- en voetgangersbruggen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
–           Ontwerplevensduur van minimaal 50jr
–           Materiaal: staal, beton of composiet
–           Inclusief bijkomend beperkt lokaal grondwerk
–           Fundering op palen met gemiddelde paallengte
–           Conservering staal: verzinkt en gecoat, brugdek voorzien van slijtlaag
–           Eenvoudige voegovergangen en stootplaten
–           Geschikt voor onderhoudsvoertuig
–           Leuninghoogte 1-1,3 meter
–           Exclusief voorbereidings- en ontwerpkosten
–           Alle kosten zijn exclusief btw en conform prijspeil juni 2022.

eenvoudig maar verzorgd brugontwerp

Eenvoudige fundering, locatie en functionele maar verzorgde ambitie;
Voet- en fietsbrug met kleine enkelvoudige overspanning 8 – 20 m1;
Beperkte stedenbouwkundige afstemming nodig.

Kosten: ca. 1800 – 2200 euro m2

verbijzonderd brugontwerp

Locatie met aandacht voor aansluitingen en inpassing;
Complexere fundering, bijvoorbeeld in combinatie met grondkering;
Verhoogde ambitie, complexiteit en materiaalkwaliteit, meer aandacht voor details;
Voet- en fietsersbrug of verkeersbrug met enkelvoudige overspanning 8-24 m1;
Stedenbouwkundige afstemming nodig.

Kosten: ca. 2000 – 2500 euro per m2

hoogwaardig brugontwerp

Locatie met veel aandacht voor aansluitingen en inpassing;
Fundering met vleugelwanden, landhoofden, verbijzonderd afgewerkt en voorzien van hekwerken;
Hoge ambitie, details, afwerking en materiaalkwaliteit;
Voet- en fietsersbrug of verkeersbrug met enkelvoudige overspanning 8-30 m1;
Uitgebreide stedenbouwkundige afstemming nodig.

Kosten: vanaf 2500 euro per m2

uitvoeringskosten

Bovenstaande bedragen zijn een indicatie voor de realisatiekosten van de brug zelf. De totale uitvoeringskosten omvatten meer dan dat. Zo zijn er de ontwerpkosten, voorbereidingskosten en onder andere de aanbestedingskosten en kosten voor het begeleiden van de realisatie, vergunningen en dergelijke. De totale projectkosten zijn vaak wel een factor 2 hoger dan de kosten van de brug an sich.

praktijkvoorbeelden

Ter illustratie laten we een paar recente projecten de revue passeren.

fietsbrug Laarveld Weert

De fietsbrug Laarveld in Weert, opgeleverd in 2021, is 55 meter lang en 5,8 meter breed. De totale uitvoeringskosten komen omgerekend neer op 6260 euro per m2. Dat lijkt hoog, maar het project omvat veel grondwerk (hellingbanen aan weerszijden) en aan de zuidzijde is een maatwerk scherm ontworpen om de privacy van de achtergelegen woningen te waarborgen.

voetgangersbrug Amsterdamse waterleidingduinen

De brug in de Amsterdamse waterleidingduinen, ook opgeleverd in 2021, meet 20,7 bij 1,2 meter en komt op een prijs van 3200 euro per m2 (uitvoeringskosten). Aanzienlijk minder, maar gezien het minimalistische ontwerp op het eerste gezicht wellicht toch nog een flink bedrag. Bij dergelijke smalle bruggen zijn randen en hekwerken echter verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de kosten. Smalle bruggen zijn daardoor per m2 een stuk duurder.

Circulaire brug Hessenpoort Zwolle

In Zwolle realiseerden we de brug Hessenpoort, een fietsbrug van 15 bij 4 meter in hout en beton, voor zo’n 2500 euro per m2 (uitvoeringskosten). Dat dit zo laag is, komt vooral door het recht-toe-recht-aan ontwerp, de efficiënte constructie en de gekozen materialen.

Michauxbrug Almere

De beweegbare Michauxbrug in Almere werd in 2021 gerealiseerd voor een vierkante meterprijs van 3125 euro. De brug is 32 bij 5 meter. Voor een beweegbare brug zijn deze kosten bijzonder laag. De lage uitvoeringskosten dankt het project aan een zeer efficiënte constructie met minimaal materiaalgebruik en het feit dat de brug slechts een of twee maal per jaar geopend moet worden en dus kon worden volstaan met een zeer eenvoudig en met de hand te bedienen bewegingsmechanisme.

krap budget

Ook bij een echt krap budget zijn er doorgaans wel mogelijkheden om binnen budget een brug te realiseren. Een kleine verkeersbrug met eenvoudige standaard prefab betonnen liggers is in verhouding goedkoop te realiseren, onder meer doordat de relatief hoge kosten voor leuningen en landhoofden bij een verkeersbrug vanwege de grotere breedte minder zwaar meetellen per m2 dan bij een fietsbrug. Voor een fiets- of voetgangersbrug kan binnen een krap budget bijvoorbeeld een eenvoudige stalen constructie met houten dek en een hekwerk met gaasvulling gerealiseerd worden, zoals we deden voor het Elzenhoekpark in Oss.

engineering fietsbrug en voetgangersbrug Elzenhoekpark Oss stalen constructie met houten dekdelen

fietsbrug Elzenhoekpark Oss

Vaak ontwerpen we bij een krap budget een standaardbrug met een speciaal ontworpen hekwerk. Zo krijgt de opdrachtgever een maatwerk brug voor een relatief lage prijs.

verkeersburg Alphen a/d Rijn, kunststof wegdek, karakteristieke afbeelding plaatstaal brugontwerp

maatwerk hekwerk voor de brug Amerikalaan in Alphen a/d Rijn

kostenbesparing in de voorbereidingsfase

Juist doordat er zoveel factoren van invloed zijn op de kosten, is ook het scala aan mogelijkheden voor kostenbesparing groot. Met name de voorbereidingsfase is cruciaal voor de uitvoeringskosten. Een goede voorbereiding is, immers, het halve werk. Zo zijn goede informatievoorziening, heldere afspraken en een juiste verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s allemaal gunstig voor de kosten. Meervoudig onderhands aanbesteden zorgt in principe voor kostenbewuste inschrijvingen. En ook door al voor de aanbesteding goed te controleren op tegenstrijdigheden en zorgvuldig na te denken over zaken als ambitieniveau en specifieke wensen, zijn veel extra kosten in een later stadium te voorkomen.

ontwerpkosten

Naast realisatie- en voorbereidingskosten zijn er ook de ontwerp- en engineeringskosten, dit zijn de kosten voor een ontwerpbureau als ipv Delft. De hoogte van de ontwerpkosten voor aanbesteding van een brug zijn afhankelijk van het ambitieniveau en het uitwerkingsniveau. Daarnaast speelt de complexiteit van de constructie een rol, en de (complexiteit van) de locatie.

In het algemeen beslaan de ontwerpkosten van een brug tien tot twintig procent van de totale uitvoeringskosten. Bij kleine projecten zal het percentage meer richting de twintig procent uitvallen, bij grote projecten meer richting de tien procent. De uitwerkingsfase van een ontwerp is uiteraard van invloed op de ontwerpkosten, uitwerken tot een definitief ontwerp kost meer tijd en dus geld dan wanneer wordt volstaan met een voorlopig ontwerp. Ook het maken van het uitvoeringsontwerp (UO) kost nog zo’n drie tot vijf procent van de totale kosten. Zo’n UO wordt vaak door de aannemer en zijn leveranciers uitgevoerd.

Een brug die twee keer zo groot is, heeft dezelfde inspanning nodig. De ontwerpkosten zijn dan per m2 al gauw de helft van wat ze bij de kleine brug zijn. Een eenvoudig ontwerp waarbij vooral naar de hekwerken en rand wordt gekeken, kan ook gerust 50% besparen op de ontwerpkosten per m2.

kostenraming

Al met al is de beste manier om inzicht te krijgen in wat een brug gaat kosten, contact met ons opnemen… We kunnen dan een kostenraming maken op basis van uw wensen, de situatie en de specifieke mogelijkheden en kansen die uw project biedt. Een realistische en goed onderbouwde kostenraming kan een hoop problemen voorkomen, dus aarzel niet! We helpen u graag.

meer weten over de kosten van bruggen?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

wat kosten bruggen in woonwijken?
22 bruggen inclusief de kosten

ipv Delft inspiratieboek Bruggen in woonwijken

ook interessant:

Leuninghoogte 1.30 meter: ramp of redelijk?

Ruim een jaar geleden veranderden in het Bouwbesluit de regels voor brugleuningen. Per 1 juli 2021 moet een leuning die direct grenst aan een fiets- of bromfietspad minstens 1,3 meter hoog zijn. Voorheen gold op veel plaatsen een minimale hekwerkhoogte van 1,0 meter. Wat betekent dit in de praktijk?

wat kost een brug?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!
PFR.06_222_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – ontwerp

Deel 3 van onze serie over beweegbare bruggen gaat over de ontwerp- en uitwerkingsfase. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen kansen? Onze specialisten geven een inkijkje en delen tips voor een geslaagd ontwerpproces.
PFR.06_177_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – bewegingswerk

Een essentieel onderdeel van iedere beweegbare brug, is het bewegingswerk, het mechanisme waarmee het val in beweging gebracht wordt. Welke opties zijn er? En wat bepaalt welk mechanisme je kiest?

pleidooi voor bevlogenheid

Echt begríjpen hoe een brug werkt, daar draait het om bij het maken van een bevlogen brugontwerp, vindt ontwerper Johan Büdgen. Lees hier zijn pleidooi voor bevlogenheid aan de hand van de brug Buitenplaats Sion.