fbpx

boogbrug Tegenbosch A2/N2 Anthony Fokkerweg Eindhoven

tracéstudie fietsmobiliteit

In opdracht van de gemeente Eindhoven maakten we het ontwerp voor een nieuwe fietsbrug (boogbrug) over de A2 en N2 ter hoogte van de Anthony Fokkerweg. Aan het ontwerp ging een variantenstudie vooraf, waarin we onderzochten wat voor de nieuwe brug de meest geschikte locatie zou zijn: direct naast het bestaande viaduct, er zo’n 140 meter vanaf of nog iets verder erbij vandaan. De studie leidde tot de keuze voor een nieuwe brug op 140 meter ten zuiden van de Anthony Fokkerweg. Dit was uit oogpunt van ruimtelijke inpassing en gebruikerscomfort de beste optie. Het ontwerp van de inpassing en aansluiting op het bestaande fietsroutenetwerk maakte ook deel uit van onze opdracht.

netwerkboogbrug

Behalve de exacte locatie, onderzochten we uiteraard ook diverse brugtypen en hoe die op deze plaats zouden passen. Het werd uiteindelijk een netwerkboog, zoals we eerder al toepasten bij de fietsbrug in Nigtevecht. Deze kan de veertien (!) rijbanen (A2, aan weerszijden gelegen N2 en toe- en afritten) in één keer overspannen. Zo ontstaat een rustig beeld zonder steunpunten waardoor automobilisten vrij zicht hebben op het wegverloop, verkeersborden en de op- en afritten. Bovendien is het in de toekomst mogelijk om, indien nodig, de wegindeling aan te passen. Het constructief ontwerp is geoptimaliseerd in een parametrisch model.

veiligheid fietsers

De nieuwe fietsbrug sluit aan op de doorgaande fietsroute langs de Anthony Fokkerweg, maar ook op recreatieve fietsroutes in de regio. Om de veiligheid van alle fietsers, ongeacht hun snelheid, te garanderen, zijn de toeleidende fietspaden ruim opgezet en de bochtstralen op de kruisingen en splitsingen rond de brug afgestemd op relatief hoge snelheden. De brug zelf heeft een dek van vijf meter breed. Dit betekent dat er ruimte is voor vier fietsers én twee voetgangers naast elkaar.
Ook aan de verkeersveiligheid op de onderliggende wegen is gedacht: in het brugontwerp integreerden we een anti-vandalisme-scherm van gaas.
Dat het fietsverkeer en het snelverkeer rond de Anthony Fokkerweg nu volledig van elkaar gescheiden zijn, betekent uiteraard  een grote verbetering van zowel de veiligheid als de doorstroming van het verkeer.

lijnverlichting en accenten

In de handregel van het hekwerk zit led lijnverlichting, die zowel het brugdek als de bruggebruikers verlicht. Er is gekozen voor dynamische verlichting die zich in kleur aanpast aan de snelheid van de bruggebruiker. Daarnaast lichten spots op de bovenzijde van de staanders van het anti-vandalisme-scherm de binnenzijde van de boog aan. Alle lichtbronnen zijn computergestuurd en RGB, waardoor het mogelijk is kleur- en lichteffecten toe te passen.

plaatsing

De boogbrug is in onderdelen geproduceerd in de werkplaatsen van CSM Steelstructures en vervolgens dicht bij de eindlocatie naast de A2 in elkaar gezet. Na het samenstellen van de staalconstructie en het aanbrengen van wapening volgde het storten van het betondek. Ten slotte zijn de hekwerken inclusief verlichting aangebracht en werd de brug voorzien van tijdelijke hulpconstructies die nodig waren voor de plaatsing.
In de nacht van 29 op 30 augustus is de brug op zelfrijdende platformwagens, ofwel SPMT’s (self propelled modular transporters), naar de eindlocatie gereden. Daar werd de brug op hoogte gevijzeld en zijwaarts op de twee hoofdsteunpunten geplaatst.

Dat voor de plaatsing van de brug slechts 1 nacht nodig was, komt onder meer door de keuze voor een boogbrug en doordat de nieuwe brug op afstand van het viaduct ligt en daar naast de weg in elkaar gezet kon worden.

specificaties boogbrug

uitvoering: Dura Vermeer, Wagemaker, CSM Steelstructures, Ploegam BV
plaatsing: Mammoet
afmetingen: 160 meter, hoofdoverspanning 130 meter
uitvoeringskosten: ca. 9,8 miljoen euro
oplevering: november 2020

onze rol bij dit project

variantenstudie tracé
ontwerp netwerkboogbrug
lichtontwerp in samenwerking met Signify
begeleiding verdere uitwerking in bouwteam (bewaken vormgeving, constructieve efficientie)

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Niels Degenkamp
Wieland Wuyts
Adriaan Kok

inspiratieboek circulair ontwerpen

ipv Delft Inspiratieboek Circulair Ontwerpen

vergelijkbare projecten