fbpx

duurzame bruggen Gommerwijk

vervanging bruggen

Net als veel Nederlandse gemeenten, kampt ook Enkhuizen met veel houten fiets- en voetgangersbruggen die inmiddels aan vervanging toe zijn. De gemeente vroeg ons daarom een basisontwerp te maken voor de nieuw te bouwen bruggen voor langzaam verkeer in Gommerwijk Oost en West. Dit referentieontwerp dient nu als leidraad voor de uitwerking en realisatie van de vele nieuwe bruggen in de wijk.

kleurcombinatie

Het ontwerp is afgestemd op het huidige karakter van de fiets- en voetgangersbruggen in de wijk. Dit betekent dat de kenmerkende combinatie van een donker brugdek met een robuust wit hekwerk ook in de nieuwe bruggen terugkeert.

duurzaam

Met het oog op duurzaamheid, een lange levensduur en zo weinig mogelijk onderhoud, is het toepassen van hout in de bruggen voor Gommerwijk Oost en West voortaan uitgesloten. Het hekwerk is daarom van staal, opgebouwd uit kokerprofielen.

Het brugdek is gesloten in plaats van opgebouwd uit planken. Het referentieontwerp laat de keuze voor het type brugdek vrij, zodat de gemeente per situatie kan kiezen voor staal, beton, composiet of een combinatie hiervan.

standaard

Eerder maakte ipv Delft een referentieontwerp als bruggenstandaard voor grootschalige vervangingsopgaven voor onder meer de gemeente Gouda en de Amsterdamse Bijlmerweide.

meer informatie?

bel Johan Büdgen:
015 750 25 74

projectteam

Johan Büdgen
Maurits Lopes Cardozo

inspiratieboek bruggen in woonwijken

vergelijkbare projecten