fbpx

index

terug naar kennisblog

Winie Dijksterhuis over herinrichting pleinen Sliedrecht

In oktober 2019 werd ipv Delft benaderd door de gemeente Sliedrecht. Of we het schetsontwerp voor de herinrichting van twee pleinen aan de Kerkbuurt verder wilden uitwerken en aanscherpen. Architect Winie Dijksterhuis nam de opdracht aan. Eind juni 2020 is de herinrichting voltooid. Het resultaat is indrukwekkend en met name bij het Merwedeplein is onze meerwaarde gebleken. Dijksterhuis vertelt, vlak na de oplevering.

Het ontwerp lag op hoofdlijnen vast toen je werd ingeschakeld. Wat is dan de eerste stap?

‘Zelf een analyse maken van de bestaande openbare ruimte. Wat zijn de kwaliteiten, wat mist er? En dan kijk je naar het schetsontwerp (so). Wat is er goed aan en wat zou beter kunnen. Wat is doel van het so? Waar hebben de gebruikers behoefte aan? Bij het Horecaplein ging het om kleine verbeteringen. Het langwerpige zitelement, de betonnen rand, heb ik langer laten doorlopen en een mooie ronding gegeven aan het einde. Zo verbindt het element de terrassen met elkaar en wordt het echt één geheel. Bovendien konden we zo ook een boom integreren in het element en veel groen toepassen. Daar was behoefte aan.’

SLI.01_Horecaplein-aanpassingen-ontwerp-ipvDelft

Horecaplein Sliedrecht: oorspronkelijk ontwerp en gerealiseerd ontwerp van ipv Delft

En bij het Merwedeplein, verderop aan de Kerkbuurt?

‘Daar is wel wat meer veranderd ten opzichte van het schetsontwerp. Uitgangspunt voor de herinrichting
was dat het plein en de winkels die eraan liggen beter zichtbaar zouden worden vanuit de winkelstraat. Daarnaast moest het plein meer verblijfsmogelijkheden krijgen en een betere, meer zichtbare looproute naar het winkelcentrum in de oksel van het plein.

Het so stelde een rechthoekige rode loper voor die doorloopt tot in de doorgaande straat. Die loper vond
ik direct een goed idee, want de afwijkende bestrating maakt goed zichtbaar dat er iets bijzonder aankomt. Maar de uitvoering kon beter. Ik heb daarom een inversie voorgesteld: niet de looproute accentueren met bestrating in een andere kleur, maar juist de verblijfsruimte. Als een tapijt in de woonkamer. Om het tapijt bijzonder te maken, stelde ik een barcodepatroon voor. Verder is de doorloop richting het winkelcentrum breder gemaakt, waardoor het geheel veel ruimtelijker oogt. De terrassen daar in de hoek maken de ingang al niet zo goed zichtbaar, dus de route ernaartoe moest zo breed en open mogelijk worden. De opdrachtgever maakte het mogelijk om de bestaande lijngoot te verplaatsen zodat deze aansluit op het nieuwe tapijt. Altijd fijn als een opdrachtgever ook constructief meedenkt over het ontwerp.

SLI.01_Merwedeplein-bestaande situatie 2019

Merwedeplein: bestaande situatie in 2019

Wat ik belangrijk vind bij het inrichten van de openbare ruimte, is dat je zoveel mogelijk verschillende doelgroepen aanspreekt. De ruimte moet voldoende verblijfskwaliteit hebben om verbindingen te kunnen leggen. In het schetsontwerp zag ik wat weinig verblijfskwaliteit. De inrichting was vooral gericht op betalende klanten. Door meer zitgelegenheid te creëren bij het speelelement en een groenelement met zitrand op de loper te plaatsen, heeft het plein ook echt een verblijfsfunctie gekregen. Bovendien zijn de zitelementen goed zichtbaar vanuit de winkelstraat, waardoor het winkelend publiek direct ziet dat er een ruimte nadert waar iets te beleven valt.’

De twee pleinen zijn gelijktijdig aanbesteed, maar liggen best een eindje uit elkaar. Zijn ze qua ontwerp eigenlijk met elkaar verbonden?

‘In materiaalgebruik en vormentaal horen ze zeker bij elkaar. De rode bestrating van het Horecaplein keert terug in de gestreepte loper op het Merwedeplein.
Ook de witte betonranden rond het groen met hun vloeiende vorm lijken erg op elkaar. Die rode bestrating komt overigens ook verderop in de Kerkbuurt terug, in het westelijke deel dat eerder al door de gemeente is heringericht. ‘

Wat was de grootste uitdaging bij dit project?

‘Het was best lastig om de volledige steun van de ondernemers te krijgen voor de wijzigingen die we wilden doorvoeren. Met name het verwijderen van de rij bankjes langs de zuidoostkant van het plein bleek gevoelig te liggen, net als het plaatsen van een groenelement op het plein zo dicht bij het nieuw te plaatsen kunstwerk met de schaduwdoeken. Uiteindelijk hebben we, denk ik, iedereen mee kunnen krijgen.

SLI.01_Merwedeplein-schetsontwerp-gemeente

Merwedeplein: schetsontwerp van de gemeente

En de plaatsing van twee extra bomen en het nieuwe groenelement op de loper vereiste best wat gepuzzel. Die is afgestemd op de route die vrachtwagens nodig hebben voor de winkelbevoorrading.’

De doorlooptijd was vrij kort. Hoe was dat mogelijk?

‘De opdrachtgever heeft zelf de offertes aangevraagd bij leveranciers en de verschillende delen van de uitvoering bij aannemers geregeld. De verharding kon nog worden ondergebracht bij een lopende aanbesteding, binnen een raamcontract. Verder was de samenwerking ook heel prettig en is er telkens snel geschakeld.’

SLI.02_Merwedeplein-ontwerp-ipvDelft

Merwedeplein: gerealiseerd ontwerp

Ben je trots op het eindresultaat?

‘Ik ben er zeker heel blij mee, het is een duidelijke verbetering. Maar ik ben pas trots als ik zie dat de pleinen straks echt als verblijfsruimte gebruikt worden en de herinrichting heeft gezorgd voor meer reuring.’

meer informatie?

bel Winie Dijksterhuis:
015 750 25 77

ook interessant:

onderaanzicht busbrug Zwolle stalen kokerligger houten lamellenipv Delft Beratende-Ingenieure

interview met Gerhard Nijenhuis

Ipv Delft bestaat 25 jaar. Daarom een interview met oprichter Gerhard Nijenhuis over de oorsprong van het bureau, haar bestaansrecht en de mijlpalen van de afgelopen kwart eeuw.
SLI.02_artist-impression-herinrichting-Merwedeplein-Kerkbuurt-Sliedrecht-ipvDelft-1

Winie Dijksterhuis over herinrichting pleinen Sliedrecht

In korte tijd is in Sliedrecht de herinrichting van twee pleinen aan winkelstraat de Kerkbuurt gerealiseerd. Winie Dijksterhuis ging aan de slag met twee schetsontwerpen en paste die aan tot de gerealiseerde plannen. In dit interview vertelt ze hoe dat in zijn werk is gegaan.

zwerfafval gescheiden inzamelen?

Thuis scheiden de meeste Nederlanders het grootste gedeelte van hun afval in verschillende fracties die apart worden ingezameld. Afvalbakken in de openbare ruimte zijn echter vaak nog een vergaarbak voor alle fracties. De afgelopen twee jaar begeleidde ipv Delft eerstejaars studenten Industrieel Product Ontwerpen bij het onderzoeken en ontwerpen van afvalbakken voor gescheiden inzameling. Wat zijn de dos en don'ts?

van winkel- naar verblijfsgebied

Het is inmiddels een bekend probleem in Nederland: toenemende leegstand in winkelgebieden. De aantrekkelijkheid van dergelijke gebieden neemt daarmee flink af. Gerhard Nijenhuis van ipv Delft en Mieke Slingerland van Modernista bepleiten een kleinschaliger inrichting van de openbare ruimte om zo de verandering van winkel- naar verblijfsgebied kracht bij te zetten.
gebruiksvriendelijke afvalbakken Rotterdam met Rotterdamse uitstraling in stad

de afvalbak: lijkt simpel, is complex

Hufterproof maar ook betaalbaar en slank, onopvallend en herkenbaar... Een afvalbak oogt doorgaans eenvoudig, maar de vele eisen die eraan worden gesteld maken het tot een van de meest complexe producten voor de openbare ruimte. We zetten de belangrijkste eisen in willekeurige volgorde voor u op een rij.