fbpx

index

terug naar kennisblog

drie minder bekende constructieprincipes

Naast de meer bekende brugtypes die we behandelden in het blog-item ‘veelgebruikte constructieprincipes voor bruggen’, zijn er nog vele andere constructieprincipes toe te passen. Hier drie ‘minder bekende’ brugtypes die wij graag ontwerpen:

netwerkboogbrug

Dit type boogbrug is nog slanker dan een reguliere boogbrug. Het aantal hangers is groter en de hangers worden kruislings geplaatst. De overspanning die zo tussen de hangers onderling ontstaat is klein. Er is daardoor aanzienlijk minder staal nodig in de boog en de langsliggers. Dit komt ook doordat de momenten in boog en langsliggers relatief klein zijn.

schets brugtype netwerkboogbrug

Voorbeeld: Nigtevecht, Tegenbosch
Voor- en nadelen: minimaal materiaalgebruik, grote overspanning, slanke constructie met veel transparantie, betonnen dek nodig in verband met gewicht, vergt ingewikkelde constructieve berekeningen (bv parametrisch ontwerp)
Ontwerpvrijheid: De constructieve efficiëntie is veelal leidend in de keuze voor onder meer booghoogte en aantal hangers. (Zie ook: boogbrug)

extradosed bridge

Combinatie van een betonnen kokerbrug en een pyloonbrug (tuibrug). De kabels leiden de belasting naar de pylonen en zetten tegelijkertijd de kokers onder druk. Zo kunnen deze een grote belasting dragen. De pyloon draagt uiteindelijk slechts 20-50 % van de belasting, waar dat bij een traditionele tuibrug 100 % is. De pylonen zijn relatief laag en de hoek waaronder de tuien aan het dek zijn bevestigd is ook relatief klein. Geschikt voor grote overspanningen.

schets constructieprincipe extradosed brug

schets constructieprincipe extradosed brug

Voorbeeld: Bergwijkbrug, Merelbeke
Voor- en/of nadelen: doorgaans goedkoper dan een reguliere tuibrug en duurder dan een betonnen kokerbrug met uitkragend dek. Constructief complex, dus vereist veel kennis en kunde.
Ontwerpvrijheid: De vormgeving van de pylonen, het aantal tuien en de aansluiting van het dek op de pylonen zijn de belangrijkste vormgevingsaspecten.

vierendeelbrug

Een vakwerkbrug zonder diagonalen. De vormvaste stalen constructie is niet opgebouwd uit driehoeken, maar uit rechthoeken of vierkanten. Door de afwezigheid van diagonalen, moeten de horizontale en verticale elementen momentvast met elkaar verbonden zijn. Het raamwerk is zo buigstijf, maar niet heel efficiënt in materiaalgebruik. Als vierendeelliggers naast het brugdek liggen, kunnen ze gelijk dienstdoen als hekwerk. Plaatsing onder het brugdek is ook een mogelijkheid, of tussen twee brugdekken op verschillende hoogtes.

schets constructieprincipe vierendeelliggerbrug

schets constructieprincipe vierendeelliggerbrug

Voorbeeld: De Tanerij Zwolle, tender Tempelhof Berlijn
Voor- en/of nadelen: minder efficiënt in materiaalgebruik dan bv een vakwerkbrug. Alleen mogelijk/logisch in staal. Erg geschikt voor bruggen met twee verschillende niveaus; de constructie vormt dan portalen die fungeren als doorkijk. Een vierendeelligger is vaak een opvallende verschijning.
Ontwerpvrijheid: Er is keuze uit diverse staalprofielen voor de raamwerken, waardoor de uitstraling flink kan verschillen. Het constructieprincipe leent zich voor speelse oplossingen.

meer informatie?

bel Gerhard Nijenhuis:
015 750 25 72

ook interessant:

ZWO.11_view-1_duurzame-houtbetonbrug-Hessenpoort-ipvDelft

circulaire principes in de ontwerpfase

Duurzaamheid is een aspect waar we bij het ontwerpen van onze bruggen inmiddels standaard rekening mee houden. Dat doen we aan de hand van de circulaire ontwerpprincipes zoals ontwikkeld door Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos. Dit blogitem gaat nader in op hoe wij de ontwerp-gerelateerde principes in de praktijk toepassen en wat zoal de opties zijn.

Leuninghoogte 1.30 meter: ramp of redelijk?

Ruim een jaar geleden veranderden in het Bouwbesluit de regels voor brugleuningen. Per 1 juli 2021 moet een leuning die direct grenst aan een fiets- of bromfietspad minstens 1,3 meter hoog zijn. Voorheen gold op veel plaatsen een minimale hekwerkhoogte van 1,0 meter. Wat betekent dit in de praktijk?

wat kost een brug?

Het plan een brug te realiseren ontstaat doorgaans vanuit een behoefte. Zodra die behoefte is vastgesteld, volgt de vraag: wat kost dat eigenlijk? Het is een van de vragen die ons keer op keer gesteld wordt. Hoog tijd dus om hem te beantwoorden!
PFR.06_222_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – ontwerp

Deel 3 van onze serie over beweegbare bruggen gaat over de ontwerp- en uitwerkingsfase. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen kansen? Onze specialisten geven een inkijkje en delen tips voor een geslaagd ontwerpproces.
PFR.06_177_beweegbare-brug-Dronrijp-ipvDelft

de puzzel van de beweegbare brug – bewegingswerk

Een essentieel onderdeel van iedere beweegbare brug, is het bewegingswerk, het mechanisme waarmee het val in beweging gebracht wordt. Welke opties zijn er? En wat bepaalt welk mechanisme je kiest?