fbpx

design & construct verkeersbrug ’t Heem

uitwerking en uitvoering referentieontwerp

De gemeente Fryske Marren werkt aan de realisatie van nieuwbouwplan ’t Heem in Joure. Onderdeel hiervan is een nieuwe verkeersbrug. Het gemeentelijk referentieontwerp (so) van de nieuwe brug is gebaseerd op de nabijgelegen fietsbrug: beeldbepalende raatliggers en aanlanding op een gemetseld landhoofd enerzijds en een groen talud anderzijds. De gemeente heeft een tender uitgeschreven voor de verdere uitwerking en realisatie. Ze zocht een uitvoerende partij die het ontwerp- en realisatieproces zorgvuldig beheerst. Communicatie, verwachtingsmanagement en integrale risicobeheersing waren hierin belangrijk.

winst tender

Samen met Knipscheer Infrastructuur en Nepocon wonnen we de tender. Daarbij kregen we op alle onderdelen van de beoordeling de maximale score: het plan van aanpak, beheer- en onderhoudsbewust ontwerpen en milieukosten en duurzaamheid. En van de drie geldige inschrijvingen had die van ons ook nog eens de laagste prijs.

verfijning brugontwerp

Na grondige analyse van de opties, kozen we voor een betonnen brug met één tussensteunpunt, voorzien van stalen raatliggers en een stalen brugleuning. De keuze voor één tussensteunpunt in plaats van twee (zoals in het referentieontwerp), reduceert de milieu-impact en minimaliseert de impact en overlast van werkzaamheden op locatie. Verder gaven we de brug een iets grotere toog, zodat een goede hemelwaterafvoer gewaarborgd is. Andere belangrijke ontwerpkeuzes zijn onder meer: hergebruikte staalprofielen voor de raatliggers, hergebruikte stalen buispalen voor de fundering, hergebruikte bakstenen voor het gemetselde landhoofd en 30% gerecycled beton in het dek, de landhoofden en het tussensteunpunt.

Ook op detailniveau maakten we een aantal doordachte ontwerpaanpassingen. Zo voeren we de raatliggers uit met een halve onderflens: de flens wordt aan de binnenzijde verwijderd om ophoping van vuil te voorkomen. Aan de buitenzijde blijft de flens intact, zodat de esthetische kwaliteit overeenkomt met wat de opdrachtgever gevraagd heeft. Dit voorkomt ophoping van vuil. Het betonnen brugdek ontwierpen we met een schampkant, die voorkomt dat dooizouten en vuil tussen dek en raatligger belanden.

optimalisatie

Onze integrale ontwerpaanpak, waarin het ontwerp van de brug en de raakvlakken met de omgeving (inclusief kabels en leidingen) in nauwe samenhang worden uitgewerkt, leidt tot een flinke besparing op de onderhoudskosten en een MKI-score (milieukostenindicator) die 40 procent lager is dan die van het referentieontwerp.

specificaties

partners: Knipscheer Infrastructuur, Nepocon ingenieurs & adviseurs.
oplevering: 2022

Meer over het ontwerpen van verkeersbruggen.

meer informatie?

bel Ivo Mulders:
015 750 25 73

projectteam

Ivo Mulders
Elmar van Cleynenbreugel

vergelijkbare projecten